Uutinen

Taitaja2024: Suomen mestaruudet ja vihreän siirtymän vaikutukset ammatilliseen koulutukseen

Ajankohtaista Ammatillinen koulutus Ilmasto Digitaalisuus Ennakointi Koulutuksen kehittäminen Kestävä kehitys Työelämäyhteistyö
Taitaja2024 on ammatillisen koulutuksen suurtapahtuma, joka kokoaa yhteen maan parhaat ammattiin opiskelevat kilpailemaan eri alojen ammattitaidon Suomen mestaruuksista. Tapahtuma järjestetään Kuopiossa 20.–23.5.2024. Koulutuksen ammattilaisille Taitaja-kilpailu tarjoaa mahdollisuuden alakohtaiseen kehittämiseen, verkostoitumiseen ja ajankohtaisten ilmiöiden käsittelemiseen seminaareissa. Yksi keskeisistä seminaareista on tiistaina pidettävä keskustelu vihreän siirtymän merkityksestä ammatilliselle koulutukselle. Opetushallituksen pääjohtaja Minna Kelhä pitää seminaarissa puheenvuoron.
Viherrakentaja

Taitaja-kilpailussa ammattiin opiskelevien taidot näkyvät konkreettisesti kilpailijoiden suorituksissa. Nuoret osaajat kilpailevat Kuopiossa 20.–23.5.2024 noin viidessäkymmenessä eri lajissa, kuten automaalaus, mediasuunnittelu ja eläintenhoito. Taitaja-tapahtuma tarjoaa erinomaisen yhteistyöfoorumin ammatillisen koulutuksen kehittämiselle. Opetushallituksesta kymmenkunta asiantuntijaa osallistuu muun muassa lajiohjausryhmien työskentelyyn omilla asiantuntemusaloillaan. 

Lisäksi tapahtuma tuo laajasti yhteen ammatillisen koulutuksen ammattilaisia sekä houkuttelee paikalle kahdeksasluokkalaisten kouluryhmiä tutustumaan ammatillisen koulutuksen eri aloihin. Tänä vuonna tapahtumassa on vahvasti esillä myös ammatillinen koulutus vihreän siirtymän vauhdittajana. 

Vihreä siirtymä vaikuttaa myös ammatillisen koulutuksen kehittämiseen

Ammatillisessa koulutuksessa kestävä tulevaisuus ja vihreä siirtymä tarkoittavat kattavaa muutosta, jossa vastuullisuus läpäisee koulutuksen järjestäjän kaiken toiminnan. Muutos koskee paitsi ammattitaitovaatimuksia ja pedagogiikkaa sekä työelämäyhteistyötä ja kumppanuuksia, myös oppilaitosten johtamista ja arvoja, toimintakulttuuria ja arjen käytäntöjä sekä opettajien osaamista. 

– Ammatillisen koulutuksen rooli vihreän siirtymän vauhdittajana on ennen kaikkea osaamisen kehittäjän ja osaavan työvoiman tuottajan rooli. Osaamistarpeita on aktiivisesti ennakoitava kansallisesti ja paikallisesti. Yhteistyö työelämän ja korkeakoulutuksen sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnan kanssa on yhä olennaisempaa, Opetushallituksen pääjohtaja Minna Kelhä toteaa seminaarin avauspuheessaan Kuopiossa. 

Opetushallituksen yhteydessä toimiva Osaamisen ennakointifoorumi on tuonut esiin, että vihreä siirtymä edellyttää ammattiosaajilta muun muassa ongelmanratkaisutaitoja, elinkaariajattelua ja innovaatio-osaamista. 

– Opiskelijoiden motivaation ja työelämään siirtymisen kannalta on tärkeää, että vihreän siirtymän edellyttämät tiedot ja taidot konkretisoidaan kunkin ammattialan osaamisiin ja työn tekemisen tapoihin. Tässä tarvitaan entistäkin tiiviimpää vuoropuhelua työelämän kanssa, sanoo Minna Kelhä.

Uusi tarvittava osaaminen sisällytetään ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin

Ajantasaisen tiedon tarve haastaa samalla myös opettajankoulutuksen. Esimerkki nyt jo käytössä olevasta vihreää siirtymää tukevasta tutkinnon osasta on ammatillisiin perustutkintoihin sisältyvä valinnainen tutkinnon osa, Ilmastovastuullinen toiminta, joka tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden oppia ilmastonmuutoksen hillinnän ja sopeutumisen perusteita omalla alalla.

Opetushallitus on aloittanut toimet vihreän siirtymän ja digitalisaation edellyttämän osaamisen sisällyttämiseksi ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin. Tällä hetkellä työ uusien vihreän siirtymän ja digitalisen osaamisen valinnaisten tutkinnon osien laatimiseksi on jo käynnissä. Tavoitteena on varmistaa, että opiskelijoilla on ajantasainen ammatillinen osaaminen, samalla kun koko koulutuksen vaikutus on kestävä ja ympäristöä huomioiva.

Lisätietoja: 

opetusneuvos Taija Paasilinna, Taija Paasilinna, p. 029 5331370, taija.paasilinna [at] oph.fi