Uutinen

Ulos mukavuusalueelta: matkani EuroApprentices -liikkuvuuslähettilääksi

Kokemuksia Ammatillinen koulutus Erasmus+ Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Kansainvälistyminen
Ammattiopintojeni aikana olen alkanut haastaa itseäni monipuolisesti uusilla kokemuksilla. Tämä on usein vaatinut poistumista omalta mukavuusalueelta, mutta ennen kaikkea se on luonut rohkeutta ja vahvistanut uskoa itseeni, avaten ovia aina uusille mahdollisuuksille. Etenkin kahden kuukauden harjoittelujakso Sloveniassa sekä menestyminen Taitaja-kisoissa ovat kasvattaneet haluani jatkaa kansainvälistä toimintaa, jolloin oppimani tiedot ja taidot pääsisivät käyttöön parhaalla mahdollisella tavalla.
EuroApprentices -tapahtuma Helsingissä 12.-15.6.2024

EuroApprentices-verkosto tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden, jonka toiminnassa voin kehittää omaa osaamistani entisestään samanhenkisten ihmisten kanssa eri puolilta Eurooppaa. Koen, ettei ammatillisen koulutuksen tarjoamia kansainvälisiä mahdollisuuksia korosteta tarpeeksi, vaikka ne edistävät merkittävästi etenkin nuorten ammatillista ja henkistä kasvua, tarjoten tulevaisuudelle uramahdollisuuksia. Siksi Erasmus+ -liikkuvuuslähettilääksi pääseminen oli kuin palkinto ammattiopintojeni päätteeksi, missä pääsen vaikuttamaan juuri näihin merkittäviin asioihin.

Vuosittain järjestettävä verkostotapahtuma tarjosi minulle miellyttävän aloituksen verkoston jäsenenä, sillä tällä kertaa tapahtuma järjestettiin tutussa kotimaani pääkaupungissa Helsingissä. Paikalle saapui kymmeniä Erasmus+ -ohjelman alumneja ja kansallisten toimistojen henkilöstöä, joilla kaikilla oli halu jakaa kokemuksia tällä energisellä ja innostavalla porukalla. Yhteinen päämäärä oppimiseen ja vuorovaikutukseen loi tapahtumaan ainutlaatuisen ilmapiirin, luoden vahvaa yhteisöllisyyden tunnetta, jossa jokainen sai olla avoimesti oma itsensä.

Päiväohjelmat Helsingissä olivat aktiivisia ja monipuolisia. Erilaisten aktiviteettien lisäksi käsittelimme tärkeitä ajankohtaisia aiheita päivittäisissä työpajoissa, kuten kestävää kehitystä, kiertotaloutta sekä demokratiaa. Ryhmissä pääsimme toteuttamaan niihin liittyviä luovia tehtäviä, jotka haastoivat jokaista pohtimaan aiheita syvemmin ja luomaan ratkaisuja yhteiskuntamme haasteisiin. Esille nousivat resurssitehokkaat ratkaisut, kestävät toimintamallit sekä vaikuttamisen tärkeys kansalaisena. Lopputuloksena saimme aikaan inspiroivia keskusteluja, jotka antoivat ideoita, miten voimme omalla panoksellamme vaikuttaa positiivisesti tulevaisuutemme kehitykseen.

Illanviettojen rennommassa toiminnassa oli hyvin aikaa esitellä jäsenille paremmin suomalaista kulttuuria, esimerkiksi saunomisen yhteydessä. Jokaisella oli aito mielenkiinto oppia lisää muiden kulttuureista, mikä lisäsi ymmärrystä toisiamme kohtaan. Myös aktiviteettien parissa pääsimme tutustumaan toisiimme paremmin, vahvistaen ryhmähenkeä entisestään. Kokonaisuudessaan tapahtuma avarsi näkökulmiani maailmasta ja ennen kaikkea tarjosi unohtumattomia hetkiä ja ystävyyssuhteita, joita voimme yhdessä vaalia EuroApprentices-hankkeen ansiosta.

On ollut hienoa huomata, miten liikkuvuuslähettiläänä voi omilla kokemuksilla inspiroida niin nuoria kuin aikuisiakin, sekä rohkaista heitä kansainväliseen toimintaan. Haluan verkoston jäsenenä näyttää esimerkkiä siitä, mitä kaikkea on mahdollista saavuttaa, kun vain uskaltaa rohkeasti tarttua uusiin mahdollisuuksiin.

Kirjoittaja: Ella, matkailualalla kolmoistutkintoa opiskeleva. Hän suoritti Erasmus+ -ohjelman kautta työharjoittelujakson Sloveniassa. Kansainvälinen EuroApprentices 2024 -tapahtuma, josta artikkeli kertoo, oli ensimmäinen tapahtuma, johon Ella osallistui Erasmus+ -liikkuvuuslähettilään roolissa.

Vuosittain eri puolilla Eurooppaa järjestettävä Erasmus+ EuroApprentices -liikkuvuuslähettiläiden verkostotapaaminen järjestettiin Helsingissä 12.-16.6.2024 ja keräsi noin 70 osallistujaa.

TEKSTI: Ella Brosseau