Uutinen

Uusi verkosto vahvistaa lapsen oppimisen tuen jatkuvuutta varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa ja perusopetuksessa

Ajankohtaista Esiopetus Perusopetus Varhaiskasvatus Opettajat ja kasvattajat
Opetushallitus on perustanut kaksikielisen Purje-Seglet -verkoston, jonka avulla tuen järjestämistä kehitetään yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa. Verkoston toiminnan kautta pyritään vahvistamaan opetussuunnitelmiin kirjattujen oppimisen tuen velvoitteiden toteutumista. Verkosto jäsentää varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen oppimisen tukeen liittyviä prosesseja, rakenteita ja yhteistyön muotoja eri puolilla Suomea.
Kädet pitelevät lampun muotoisen palapelin paloja yhteistyössä

Lapsella ja nuorella on oikeus saada tarvitsemaansa tukea niin varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa kuin perusopetuksessa heti kun tarve ilmenee. Oikea-aikaisella sekä lapsen ja nuoren tarpeiden mukaisella tuella edistetään lapsen oppimista ja osallistumista. Suunnitelmallisella ja oikein kohdennetulla tuella voidaan ehkäistä ongelmien kasvamista ja monimuotoistumista sekä lapsen ja nuoren riskiä syrjäytyä. 

Tuen järjestämisessä on tärkeää varmistaa, että tuki jatkuu johdonmukaisesti lapsen siirtyessä varhaiskasvatuksesta esiopetukseen ja edelleen kouluun. Verkoston jäsenet edustavat laaja-alaisesti tuen asiantuntemusta, mikä on hieno mahdollisuus uudella tavalla vahvistaa lapsen tuen jatkumoa aina toiselle asteelle saakka, sanoo opetusneuvos Riia Palmqvist.

Verkostossa etsitään ratkaisuja oppimisen tuen kysymyksissä vastaten tämänhetkisiin paikallisiin tarpeisiin kysymyksiin, joita oppimisen tuen toteuttamisessa on herännyt. Verkoston avulla valmistaudutaan myös Opetus- ja kulttuuriministeriössä valmisteilla olevaan esi- ja perusopetuksen tuen uudistukseen ja sen myötä tehtäviin opetussuunnitelmien perusteiden päivityksiin. 

Verkoston toiminta tulee muotoutumaan jäsenten esiintuomien tarpeiden mukaan. Mitkä asiat oppimisen tuessa vaativat tarkentamista tai mitä asioita tuen järjestämisen osalta ollaan paikallisesti kehittämässä. Niiden pohtimiseen me tapaamisissa keskitymme, kertoo opetusneuvos Maj-Len Engelholm.

Verkostotapaamisissa nostetaan esiin kiinnostavia selvityksiä ja tutkimuksia, jotka on hyvä huomioida oppimisen tuen käytäntöjen kehittämisessä. Lisäksi tapaamisissa tutustutaan ajankohtaisiin oppimiseen tukeen liittyviin täsmennyksiin tai tukimateriaaleihin. Sitä mukaan kun esi- ja perusopetuksen oppimisen tuen uudistus etenee, verkostotapaamisissa perehdytään uusiin opetussuunnitelmien määräämiin velvoitteisiin tarkemmin. 

Kaksikielisen verkoston avulla varmistamme, että me Opetushallituksessa tulemme saamaan jatkuvasti tietoa niin suomen- kuin ruotsinkielisiltä varhaiskasvatuksen ja opetuksen järjestäjiltä, mihin asioihin kaivataan meiltä tukimateriaalia tai muuta opetussuunnitelmien toimeenpanon tukea, opetusneuvos Charlotta Rehn korostaa.

Verkoston omien tapaamisten lisäksi järjestetään avoimia etätilaisuuksia oppimisen tuesta. Niiden ajankohdat löytyvät Opetushallituksen tapahtumakalenterista. Tietoa jaetaan myös LinkedIn-ryhmässä, jotta keskusteluun voivat osallistua kaikki aiheesta kiinnostuneet. 

On tärkeää, että oppimisen tukea koskeva tieto tavoittaa mahdollisimman laajasti kaikki kiinnostuneet ja tarjoaa esimerkiksi opiskelijoille mahdollisuuden osallistua keskusteluun ajankohtaisista tuen asioista. Tervetuloa seuraamaan Oppimisen tuen verkosto Purje-Seglet -ryhmän toimintaa siis myös somessa, opetusneuvos Kati Kaplin-Sainio toivottaa.

Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen järjestäjiä pyydettiin maaliskuun puoliväliin mennessä nimeämään verkoston jäseneksi henkilöt, jotka omassa organisaatiossaan vastaavat oppimisen tuen koordinoinnista ja kehittämisestä. Jos ette ole vielä ilmoittautuneet mukaan verkoston toimintaan, voitte ottaa yhteyttä verkoston vetäjiin Opetushallituksessa.

Lisätietoja Purje-Seglet -verkostosta

Opetusneuvos Kati Kaplin-Sainio (kati.kaplin-sainio [at] oph.fi), varhaiskasvatus ja esiopetus 
Undervisningsrådet Charlotta Rehn (charlotta.rehn [at] oph.fi), småbarnspedagogik och förskoleundervisning
Opetusneuvos Riia Palmqvist (riia.palmqvist [at] oph.fi), perusopetus
Undervisningsrådet Maj-Len Engelholm (maj-len.engelholm [at] oph.fi, grundläggande utbildning