Uutinen

Uusia suomalaiskorkeakouluja mukaan Erasmus+ Eurooppalaiset yliopistot -verkostoihin

Ohjelmat Korkeakoulutus Erasmus+ Erasmus+ korkeakoulutukselle Kansainvälinen liikkuvuus Kansainvälistyminen
Euroopan komissio on julkistanut vuoden 2024 Erasmus+ Eurooppalaiset yliopistot -hakukierroksen tulokset. Neljä suomalaista korkeakoulua on mukana valituissa 14 verkostossa.
Euroopplaiset yliopistot kuvituskuva

Vuoden 2024 hakukierroksella uudet Eurooppalaiset yliopistot -rahoitusta saaneet suomalaiset korkeakoulut ovat Laurea ammattikorkeakoulu, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Tampereen ammattikorkeakoulu ja Högskolan på Åland osana omia verkostojaan.

Vuoden 2024 hakukierros päättyi 6.2.2024. Hakukierroksella jaettiin yhteensä 189,2 miljoonaa euroa. Tukea myönnettiin 14 uudelle verkostolle. Yksittäiselle verkostolle myönnetty rahoitus on enimmillään 14,4 miljoonaa euroa neljäksi vuodeksi.  

Vuoden 2024 hakutulosten myötä Eurooppalaiset yliopistot –verkostojen määrä nousee 64:ään. Verkostot edustavat kokonaisuudessaan 560:tä korkeakoulua 35 maasta. Mukana aloitteessa on korkeakouluja EU:n jäsenvaltioista, Islannista, Norjasta, Albaniasta, Bosnia-Hertsegovinasta, Pohjois-Makedoniasta, Montenegrosta, Serbiasta ja Turkista.

 

Suomalaiskorkeakoulut laajasti mukana eurooppalaisissa verkostoissa 

Ensimmäiset hakukierrokset Eurooppalaiset yliopistot –toiminnolle järjestettiin vuosina 2019 ja 2020. Kuluneella Erasmus+ -ohjelmakaudella 2021-2027 on tähän mennessä järjestetty kolme Eurooppalaiset yliopistot -hakukierrosta. Kaikkiaan 23 suomalaista korkeakoulua on tällä hetkellä mukana rahoitetuissa Eurooppalaiset yliopistot -verkostoissa. Mukana on 12 Suomen 13:sta yliopistosta ja 11 Suomen 24:stä ammattikorkeakouluista.

Eurooppalaisten yliopistojen verkostotoiminta on vahvasti mukana suomalaisten korkeakoulujen toiminnassa.  ”Suomalaiset korkeakoulut ovat haluttuja kumppaneita korkeakoulutuksen kehittämisessä Euroopassa. Eurooppa tarvitsee kipeästi tietoa, osaamista ja osaajia - odotamme mielenkiinnolla allianssityön tuloksia ja mahdollisuuksia hyödyntää niitä kestävästi Suomen ja koko Euroopan hyödyksi”, kommentoi johtaja Jonna Korhonen opetus- ja kulttuuriministeriöstä.

 

Rahoitusta sekä uusien verkostojen perustamiselle että Community of practice -yhteisön luomiselle

Uusien Eurooppalaiset yliopistot -verkostojen lisäksi vuoden 2024 hakukierroksella rahoitettiin myös yksi ’Community of practice’ -hanke, jonka tavoitteena on luoda yhteistyö- ja tukiverkosto Eurooppalaiset yliopistot –verkostoille sekä tiivistää yhteistyötä verkostojen ja koko korkeakoulusektorin välillä.

Rahoitetussa ’Community of practice’ -hankkeessa on suomalaisista korkeakouluista mukana varsinaisena partnerina Metropolia ammattikorkeakoulu ja sen koordinoima U!REKA SHIFT -yliopistoverkosto. Hanke kokoaa yhteen kaikki rahoitetut Eurooppalaiset yliopistot -verkostot.

Uudet Eurooppalaiset yliopistot -verkostot, joissa mukana suomalaisia korkeakouluja:

  • EUNICoast: The European University of Islands, Ports and Coastal Territories, Högskolan på Åland
  • HEROES: Higher Education for ResilienceOriented and Empowered Societies, Seinäjoen ammattikorkeakoulu
  • PIONEER: The European University for Future Cities, Laurea ammattikorkeakoulu
  • UNINOVIS: UNINOVIS DATA FOR L.I.F.E., Tampereen ammattikorkeakoulu

Community of Practice –hanke:

  • FOR-EU4ALL: FORum of European Universities for All, Metropolia ammattikorkeakoulu

Tulevina vuosina rahoitusta jatkaville verkostoille 

Eurooppalaiset yliopistot -toiminnossa ei järjestetä hakukierrosta vuonna 2025. Vuoteen 2027 päättyvän Erasmus+ -ohjelmakauden aikana toiminnon rahoitus keskittyy jo valittujen Eurooppalaiset yliopistot –verkostojen toiminnan rahoittamiseen.

Toimintoa hallinnoi Euroopan koulutuksen ja kulttuurin toimeenpanovirasto (EACEA). Opetushallitus tiedottaa toiminnasta Suomessa ja neuvoo suomalaisia hakijoita yleisissä hakukysymyksissä. Liity EDUFI HigherEd -sähköpostilistallemme saadaksesi ajantasaista tietoa hakukierroksista.

Eurooppalaiset yliopistot rakentavat innovatiivista ja syvällistä yhteistyötä yli rajojen

Erasmus+ Eurooppalaiset yliopistot -verkostojen (engl. European Universities) tavoitteena on rakentaa tulevaisuuden korkeakoulutusta sekä edistää eurooppalaisia arvoja ja identiteettiä.  
Verkostojen korkeakoulut etsivät yhdessä uusia tapoja pitkän aikavälin rakenteelliseen, kestävään ja järjestelmälliseen yhteistyöhön koulutuksen, tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan alalla.  Verkostoissa tehdään syvää koko korkeakoulun kattavaa yhteistyötä.
Eurooppalaiset yliopistot -aloite on keskeinen osa eurooppalaisen koulutusalueen rakentamista vuoteen 2025 mennessä. Korkeakoulutuksen eurooppalaisessa strategiassa (engl. European Strategy for Universities) tavoitellaan vuoteen 2024 mennessä yhteensä 60 Eurooppalaiset yliopistot -verkostoa, joihin kuuluu 500 eurooppalaista korkeakoulua. Tämän toteuttamiseen komissio on varannut 1,1 miljardia euroa Erasmus+ -ohjelmassa vuosille 2021-2027.