Uutinen

Uutisia maailmalta, Ruotsi: Vähemmän ruutuaikaa ja lisää painettuja kirjoja

Tilastot Esiopetus Perusopetus Kansainvälinen vertailu Yleissivistävä koulutus
Oppimistulosten lasku on Suomen tavoin ollut laajasti esillä myös muissa Pohjoismaissa, erityisesti lukutaidon heikentyminen on ollut huolenaiheena. Ruotsissa hallitus haluaa vähentää lasten ja nuorten ruutuaikaa lukutaidon kohentamiseksi ja edistää ruudutonta esiopetusta
Seamless mönster av färgade abstrakta fläckar och böcker.

Ruotsalaisten oppilaiden lukutaito on heikentynyt ja nykyisin yli 20 prosenttia oppivelvollisista ei osaa kunnolla lukea. PISA 2022 tutkimuksessa lukutaidon pisteet laskivat Ruotsissa edellisestä PISA 2018 tutkimuksesta 19 pistettä. Vastaava lasku oli tosin Suomessa suurempi, 30 pistettä.  

Lisää painettuja kirjoja Ruotsin esikouluihin ja kouluihin

Yhtenä syynä lukutaidon heikkenemiselle pidetään Ruotsissa digilaitteiden käytön lisääntymistä ja sitä, että painettujen kirjojen lukeminen on vähentynyt. Jotta epäsuotuisa kehitys saadaan pysäytettyä ja suunta muutettua Ruotsissa halutaan lisätä painettujen kirjojen käyttöä ja vähentää lasten ja nuorten ruutuaikaa. 

Ruotsin hallitus on myöntänyt lisärahoituksen noin 800 000 kirjan hankkimiseksi esikouluille ja peruskoulujen alaluokille lukutaidon edistämiseksi. Koulutuksen järjestäjille on suunnattu 176 miljoonan kruunun, noin 15 miljoonan euron valtionavustus kauno- ja tietokirjallisuuden hankintaan vuonna 2024. Vuodesta 2025 alkaen valtionapu suunnataan myös peruskoulujen yläluokille.  

Digilaitteiden käyttöä vähennetään esikouluissa

Ruotsisin esiopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin on kirjattu, että jokainen lapsi saa esikoulussa käyttää digitaalisia välineitä. Tuo kirjaus tullaan muuttamaan siten, että esikouluilta ei enää vaadita digitaalisten välineiden käyttöä vaan niiden käytön tulee olla tarkoin harkittua ja perustua tieteelliseen tutkimukseen ja laitteiden tuottamaan koulutukselliseen lisäarvoon.