Uutinen

Varhaiskasvatuksessa hyödynnetään entistä enemmän audiovisuaalisia sisältöjä

Ajankohtaista Varhaiskasvatus Opettajat ja kasvattajat
Varhaiskasvatuksessa käytetään aiempaa enemmän videomateriaalia ja paljon hyödynnetään myös verkkosisältöjä, kuten erilaisia kuvia, väritystehtäviä ja opetusmateriaalia. Tämä käy ilmi vuonna 2023 toteutetusta selvityksestä, jossa kartoitettiin tekijänoikeuden suojaamien teosten käyttöä varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa.
Lapsi kuvaa tabletilla syksyistä maisemaa.

Verkosta kopioidaan eniten kuvia ja opetusmateriaaleja

Kopioston ja Opetushallituksen toteuttaman selvityksen mukaan verkkoaineiston ja painettujen julkaisujen kopiointi varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa on vähentynyt edelliseen, vuonna 2018 tehtyyn selvitykseen verrattuna. Selvityksessä ei tutkittu kopiointimäärän laskuun vaikuttavia tekijöitä, mutta yksi todennäköinen syy on 0–6-vuotiaiden lasten määrän vähentyminen.

Kopioinnin määrä on kuitenkin edelleen merkittävä: arvion mukaan vuoden aikana kopioidaan ja tulostetaan 56,3 miljoonaa sivua verkkoaineistoa ja 11 miljoonaa sivua painetuista julkaisuista. Tämä tarkoittaa, että yksi varhaiskasvatuksen työntekijä kopioi verkkoaineistoa keskimäärin 18 kertaa ja painettua aineistoa 9 kertaa vuodessa. Vuoden 2018 selvityksessä vastaavat määrät olivat 25 ja 14. Materiaaleja kopioidaan lasten lisäksi kollegoille tai muuhun omaan työkäyttöön.

Verkosta kopioidaan ja tulostetaan eniten kuvia ja erilaisia opetusmateriaaleja, kuten väritystehtäviä, leikkiohjeita, pelipohjia ja tunnetaitokortteja. Yleisimpiä lähteitä olivat eri järjestöjen tai liittojen verkkosivut, sisällönjakopalvelut ja kuvapankit. Selvityksen mukaan yli puolet vastaajista oli tulostanut aineiston paperille ja 41 % vastaajista oli tehnyt aineistosta digitaalisen kopion, esimerkiksi lataamalla tiedoston, ottamalla kuvakaappauksen tai kopioimalla ja liittämällä sen itse tekemäänsä materiaaliin.

Painetuista julkaisuista oli valokopioitu tai skannattu eniten otteita tehtäväkirjoista, opettajan oppaista ja värityskirjoista. Vastaajista 8

9 % ilmoitti kopioineensa valokopioimalla, kun taas 11 % vastaajista oli skannannut tai valokuvannut aineistoa.

Kuva, jossa kerrotaan kuinka paljon varhaiskasvatuksessa vuoden aikana kopioidaan ja esitetään audiovisuaalisia sisältöjä.

Lasten Areena eniten käytetty suoratoistopalvelu

Audiovisuaalisten sisältöjen käyttö on puolestaan selvityksen mukaan lisääntynyt varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa. Av-sisältöjä esitettiin yli 530 000 kertaa vuoden aikana, kun vuoden 2018 selvityksessä vastaava määrä oli noin 440 000. Tämä tarkoittaa, että varhaiskasvatuksen työntekijä on esittänyt televisio-ohjelmia ja elokuvia keskimäärin 13 kertaa vuoden aikana, kun vuoden 2018 selvityksessä vastaava määrä oli 10. Sisältöjen tallentaminen on ollut vähäistä jo aiemmin, ja se on vähentynyt edelleen.

–Audiovisuaalisten sisältöjen suunnitelmallinen ja tavoitteellinen käyttö varhaiskasvatuksessa on tärkeää. Näiden sisältöjen tulisi tukea lapsiryhmän pedagogista toimintaa ja olla linjassa varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden sekä paikallisen varhaiskasvatussuunnitelman kanssa. Kun hyödynnetään toiminnallisia työtapoja yhdessä audiovisuaalisten sisältöjen kanssa, tuetaan lasten moninaisia tapoja oppia, sanoo opetusneuvos Heidi Sairanen.

Yleisimmin varhaiskasvatuksessa esitetään lasten- ja nuortenohjelmia, animaatioita ja opetusohjelmia Lasten Areenasta, YouTubesta ja Yle Areenasta.

–On tärkeää käydä lasten kanssa keskustelua ääni- ja kuvamateriaalien herättämistä kysymyksistä ja pohdinnoista. Emme suosittele, että lapset käyttävät näitä materiaaleja yksin varhaiskasvatuksessa tai että niitä käytetään pelkästään viihteenä taustalla. Lasten Areenan opetusohjelmat perustuvat varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin, joten ne tukevat esimerkiksi kielen ja matematiikan oppimista. Lisäksi ohjelmissa otetaan hyvin huomioon kielten monimuotoisuus, kuten viittomakieli, toteaa opetusneuvos Kati Costiander.

Tekijänoikeuslain uudistus ja lupien laajennukset helpottaneet teosten käyttöä

Kopiosto hyödyntää selvitystä tekijänoikeuslupien kehittämisessä sekä tekijänoikeuskorvausten määrittelyssä ja jakamisessa teosten tekijöille ja muille oikeudenhaltijoille. Opetushallitus on hankkinut Kopiostolta kopiointiluvan ja tv-ohjelmien käyttöluvan kaikille varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen yksiköille.

Vuoden 2023 tekijänoikeuslain muutoksen ja käyttölupien laajennusten myötä teosten käyttö varhaiskasvatuksessa ja muussa opetuksessa on entisestään helpottunut. Kopiointiluvalla saa kopioida ja tulostaa esimerkiksi kuvia, nuotteja, laulun sanoja sekä otteita kirjoista, lehdistä ja verkkosivuilta. On hyvä muistaa, että tehtäväkirjojen kopiointi ei kuitenkaan kuulu luvan piiriin.

Tv-ohjelmien käyttöluvalla saa esittää ja tallentaa kotimaisia ja ulkomaisia tv-ohjelmia, elokuvat pois lukien. Ohjelmia saa esittää Ylen ja MTV3:n kanavilta, Yle Areenasta, Elävästä arkistosta ja maksuttomasta MTV Katsomosta sekä tallentaa Ylen ja MTV3:n kanavilta.

–Luvat ovat aiempaa kattavampia ja niissä huomioidaan paremmin teosten modernit käyttötavat. Myös uudistunut tekijänoikeuslaki helpottaa teosten käyttöä. Nyt verkossa ja somealustoilla olevista videoista voi esittää otteita opetuksen havainnollistamiseksi, ja lyhyen videon voi esittää kokonaan, sanoo Kopioston lakiasiainjohtaja Kirsi Salmela.

Kopiosto ja Opetushallitus kokosivat syksyllä 2023 ohjeet teosten käyttämisestä opetuksessa Kopioston ylläpitämälle Kopiraittila-verkkosivulle, joka tarjoaa tekijänoikeustietoa ja opetusmateriaalia tekijänoikeuksien oppimiseen ja opettamiseen. Ohjeista on tehty myös infotaulu, josta voi helposti tarkistaa, miten teoksia saa opetuksessa käyttää.

Kopiosto ja Opetushallitus toteuttivat teosten käyttöä kartoittavan selvityksen keväällä 2023 internetpohjaisena kyselytutkimuksena, johon vastasi 1424 kunnallisten päiväkotien työntekijää sekä päiväkodinjohtajaa. Vastauksia saatiin kaikista Suomen maakunnista, ja kyselyyn oli mahdollista vastata suomeksi ja ruotsiksi. Tutkimuksen tilastollisen analyysin teki tilastotieteen konsultti Tapio Nummi / Stat For You.