Uutinen

Vastaa kyselyyn etäyhteyksiä hyödyntävästä kieltenopetuksesta

Opettajat ja kasvattajat Perusopetus Opettajat ja kasvattajat
Opetushallitus kartoittaa kyselyllä etäyhteyksiä hyödyntävän kielten opetuksen tilannetta kunnissa ja kouluissa. Tavoitteena on saada tietoa, miten etäyhteyksiä on hyödynnetty kieltenopetuksessa ja kartoittaa mahdollisia tulevaisuuden tarpeita ja suunnitelmia. Vastausaikaa on 20.5. saakka.
Tyttö opiskelee etäopetuksessa

Opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt Opetushallitusta laatimaan kyselyn hallitusohjelman 2023 kirjaukseen liittyvästä etäyhteyksiä hyödyntävästä kieltenopetuksesta.

Kysely koskee perusopetuksessa opetettavaa toista kotimaista kieltä ruotsia tai suomea, vieraita kieliä ja kotoperäisiä kieliä. Kotoperäisillä kielillä tarkoitetaan pohjoissaamea, inarinsaamea ja koltansaamea, romanikieltä ja suomalaista ja suomenruotsalaista viittomakieltä.

Kyselyyn vastaaminen vie vain muutaman minuutin. Pyydämme teitä vastaamaan kyselyyn maanantaihin 20.5.2024 mennessä.