Uutinen

Yhdessä ja osallistumalla voimme vaikuttaa

Ohjelmat Erasmus+ Erasmus+ aikuiskoulutukselle Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Erasmus+ korkeakoulutukselle Erasmus+ nuorisoalalle Erasmus+ yleissivistävälle koulutukselle Erasmus+ liikunnalle ja urheilulle – Sport EU:n nuoriso-ohjelmat Kansainvälistyminen
Erasmus+ -ja Euroopan solidaarisuusjoukot -ohjelmilla pyritään edistämään kansalaisten yhteiskunnallista osallistumista ja lisäämään heidän tietämystään Euroopan unionista. Yhteiskunnallisen osallistumisen ja vaikuttamismahdollisuuksien vahvistaminen on erityisen tärkeää juuri nyt, kun kesäkuun 2024 EU-vaalit lähestyvät.
Hymyilevät nuoret pitävät yhdessä käsiään keskellä.

Ohjelmien yhtenä painopisteenä ohjelmakaudella 2021–2027 on yhteiskunnallinen osallistuminen, kansalaisvaikuttaminen ja yhteiset arvot. Tavoitteena on lisätä kansalaisten yhteiskunnallista osallistumista demokraattisiin prosesseihin ja edistää muun muassa sosiaalisen ja kulttuurienvälisen osaamisen, kriittisen ajattelun ja medialukutaidon kehittymistä.

Erasmus+ -ja Euroopan solidaarisuusjoukot -ohjelmien tavoitteena on myös lisätä tietoa Euroopan unionista ja sen yhteisistä arvoista kuten ihmisarvon ja ihmisoikeuksien kunnioittamisesta, vapaudesta, tasa-arvosta, oikeusvaltioperiaatteesta ja vähemmistöihin kuuluvien henkilöiden oikeuksista.

Yhteiskunnallisen osallistumisen vahvistaminen on tärkeää jo nuorena

Yhteiskunnallinen osallistuminen viittaa kansalaisten aktiiviseen osallistumiseen yhteiskunnan toimintaan ja päätöksentekoon. Tavoitteena on vaikuttaa yhteiskunnan ja yhteisöjen toimintaan sekä tuoda esiin omia näkemyksiä yhteiskunnan kehittämiseksi.

Kansalaisvaikuttaminen puolestaan tarkoittaa osallistumista ja vaikuttamista yhteiskunnan ja oman elinympäristön kehittämiseen. Se voi olla esimerkiksi näkemysten ilmaisemista ja esiintuomista, jotta yhteiskunta voisi paremmin vastata kaikkien jäsentensä tarpeisiin.

Demokratian toteutumisen kannalta onkin erittäin merkityksellistä vahvistaa yhteiskunnalliseen osallistumiseen, yhteisiin arvoihin ja kansalaisvaikuttamiseen liittyvää osaamista jo nuoresta lähtien.

EU-vaalit – Mahdollisuus vaikuttaa

Etenkin nuorten osallisuuden ja vaikuttamismahdollisuuksien vahvistaminen demokraattisessa yhteiskunnassa on erityisen tärkeää juuri nyt, kun EU-vaalit (6.-9.6.2024) lähestyvät. Nämä vaalit tarjoavat mahdollisuuden vaikuttaa yhdessä Euroopan unionin tulevaisuuteen; siksi paikallisen ja kansallisen tason äänestämisellä on merkitystä. Demokratian ylläpitäminen alkaa ihmisistä ja pienistä teoista.

Äänestämällä voi vaikuttaa siihen, kuka EU:ssa päättää Suomen edustajana itselle merkityksellisistä asioista, kuten ilmastoon, turvallisuuteen, työllisyyteen ja oikeuksiin liittyvistä kysymyksistä. Yhä monimutkaisempi, epävakaampi ja tiiviimmin yhteen punoutunut maailma tuo Euroopan unionin käsiteltäväksi monenlaisia globaaleja haasteita.

Euroopan komissio on julkaissut tietopaketteja ja nuorille suunnattuja materiaaleja, joiden avulla nuoret saavat lisää tietoa Euroopan unionin hyödyistä, Euroopan parlamentin roolista päätöksenteossa, kansalaisten vaikuttamismahdollisuuksista ja EU-vaaleissa äänestämisen merkityksestä.

Tutustu materiaaleihin alla olevista linkeistä ja käytä ääntäsi!