Uutinen

Yksityisten esi- ja perusopetuksen järjestäjien ylimääräisen valtionavustuksen hakeminen käyttökustannuksiin vuodelle 2024

Palvelut Valtionosuudet
Kannettava tietokone

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 44 §:n 2 momentin mukaan opetus- ja kulttuuriministeriö voi myöntää ylimääräistä avustusta yksityiselle esi- ja perusopetuksen järjestäjälle valtion talousarviossa osoitetun määrärahan puitteissa. Avustusta voidaan myöntää perusopetuslain (628/1998) 7 §:n mukaisen järjestämisluvan omaavalle opetuksen järjestäjälle.
Hakuaika on 4.3.2024 klo 12:00 - 4.4.2024 klo 16.15
Avustuksen hakeminen tehdään sähköisellä hakulomakkeella.

 

Liitteet