Uutinen

Yleisten kielitutkintojen suomen kielen keskitason suorittajamäärät ovat kasvaneet – testit täyttyvät nopeasti

Ajankohtaista
Yleisten kielitutkintojen (YKI) suomen kielen keskitason paikat ovat täyttyneet viime vuosina yhä nopeammin. Taustalla on mm. kasvanut kiinnostus YKI-testin suorittamista kohtaan sekä rajallinen testipaikkojen ja -ajankohtien määrä. Suuri osa tutkinnon suorittajista käyttää tutkintoa osoittaakseen riittävän kielitaidon Suomen kansalaisuutta haettaessa. Opetushallitus pyrkii saamaan lisää YKI-testien järjestäjiä ja kehittää ilmoittautumisjärjestelmää asiakkaita kuunnellen.
Ihminen kirjoittaa muistivihkoon, kuvassa myös tietokone.

YKI-testejä on järjestetty vuodesta 1994 alkaen. Vuodesta 2003 lähtien YKI-todistuksella on voinut osoittaa riittävän kielitaidon Suomen kansalaisuutta haettaessa. Riittävän kielitaidon osoittaminen onnistuu esimerkiksi suomen tai ruotsin kielen keskitason YKI-todistuksella. Suomen kielen keskitason suorittajamäärät ovatkin kasvaneet huomattavasti vuoden 2003 jälkeen. Vuonna 2003 suomen kielen keskitason tutkinnon suorittajia oli 960, kun taas vuonna 2023 suorittajia oli jo 7392.

Vaikka YKI-todistusta voi käyttää moniin eri tarkoituksiin, esimerkiksi työ- tai opiskelupaikkaa haettaessa, asiakaspalautteen perusteella suurin osa suomen ja ruotsin kielen keskitason tutkinnon suorittajista tarvitsee todistuksen juuri kansalaisuushakemusta varten.

YKI-testien kasvava kysyntä näkyy erityisesti, kun ilmoittautuminen suomen tai ruotsin kielen keskitason tutkintoon alkaa. Koska kiinnostus YKI-testejä kohtaan kasvaa, tutkintotilaisuudet täyttyvät kerta toisensa jälkeen nopeammin.

Ilmoittautuminen 18.5.2024 järjestettävään YKI-testiin alkoi maanantaina 22.4.2024. Testitilaisuudet olivat täynnä noin 15 minuutissa ja sivujen kävijäliikenteen sekä Opetushallituksen saamien asiakasyhteydenottojen perusteella moni ei valitettavasti ole saanut paikkaa haluamaansa tutkintoon.

Suomen kansalaisuuden hakemiseen edellytettävän kielitaidon voi osoittaa monella eri tavalla

Suomen tai ruotsin kielen YKI-todistusta käytetään paljon kielitaidon osoittamiseen silloin, kun haetaan Suomen kansalaisuutta.  YKI-todistus on kuitenkin vain yksi tapa osoittaa kielitaitoa kansalaisuushakemuksen yhteydessä. Kielitaidon voi osoittaa myös peruskoulu-, lukio-, ammattitutkinto- tai Suomessa suoritettujen korkeakouluopintojen kautta.

Kansalaisuuslaissa on mainittu kielitaidon osoittamisesta kansalaisuutta haettaessa myös Opetushallituksen hallinnoima toinen kielitutkintojärjestelmä, valtionhallinnon kielitutkinnot (VKT). Myös valtionhallinnon kielitutkintojen tyydyttävän taidon tutkintotodistuksella voi osoittaa kansalaisuuden hakemiseen edellytettävän kielitaidon. VKT-tutkinnot on tarkoitettu pääasiassa julkishallinnon henkilöstön toisen kotimaisen kielen eli suomen tai ruotsin kielen taidon osoittamiseen. Tämän vuoksi VKT-tehtävät liittyvät ensisijaisesti julkishallinnon työtehtäviin, kun taas YKI-testin tehtävien aihealueet liittyvät arkipäivän tilanteisiin. VKT-tutkinto voi sopia henkilölle, joka pystyy suhteellisen vaivattomasti lukemaan esimerkiksi eri suomalaisten viranomaisten verkkosivujen tekstejä.

Lisätietoa kansalaisuuden hakemiseen liittyvän kielitaidon osoittamisesta ja muista kansalaisuuden hakemiseen liittyvistä asioista kannattaa etsiä ensisijaisesti Maahanmuuttoviraston verkkosivuilta, jonka vastuualueeseen Suomen kansalaisuutta koskevat asiat kuuluvat.  

Opetushallitus pyrkii saamaan lisää YKI-testien järjestäjiä

Erityisesti suomen ja ruotsin kielen keskitason testien kasvavan kysynnän vuoksi Opetushallitus kartoittaa uusia YKI-testin järjestäjiä eri puolelta Suomea. Testin järjestäjän tulee täyttää tietyt lain vaatimukset muun muassa osaamisen, tilaresurssien ja laitteistojen osalta. Näiden suhteen Opetushallitus tekee aina ensin huolellisen alkuselvityksen.

YKI-testitilaisuudet järjestetään paikallisesti ympäri Suomen. Tällä hetkellä järjestäjäyhteistyökumppaneita on 55. YKI-testejä järjestävät tahot ovat yleensä erilaisia oppilaitoksia tai koulutuksen järjestäjiä. Heidän päätehtävänsä on järjestää koulutusta ja YKI-toiminta on vain yksi toimintamuoto muiden joukossa. Testien järjestäjien opetukseen liittyvä toiminta saattaakin asettaa rajoituksia muun muassa sille, milloin ja kuinka paljon YKI-testejä voidaan missäkin testipaikassa järjestää.

YKI-ilmoittautumisjärjestelmää kehitetään asiakkaita kuunnellen

YKI-ilmoittautumisjärjestelmän tarkoituksena on, että tutkintotilaisuudet täytetään mahdollisimman tehokkaasti ja asiakkaiden ilmoittautuminen on sujuvaa. Ilmoittautumisjärjestelmää on laajemmin uudistettu syksyllä 2023 ja sitä kehitetään jatkuvasti ilmoittautumiskierrosten kokemusten ja käyttäjäpalautteen perusteella. Opetushallitus on koonnut palautteet myös 22.4.2024 alkaneelta ilmoittautumiskierrokselta.

Keräämme edelleen palautetta ilmoittautumisjärjestelmän kehittämiseksi. Voit antaa meille palautetta lisätiedoista löytyvällä verkkolomakkeella 3.– 17.5.2024 välisenä aikana. Olemme kiitollisia kaikesta arvokkaasta palautteesta ja käymme sen tarkasti läpi.

YKI-tutkintojärjestelmä on tarkoitus myös digitalisoida mahdollisimman pian. Digitalisoinnin tavoitteena on mm. joustavoittaa tutkinnon suorittamista ja nopeuttaa tutkintotulosten toimittamista.