Tässä Opetushallituksen varhaiskasvatuksen järjestäjille suunnatussa tukimateriaalissa kerrotaan esiopetuksen ja sen lisäksi annettavan varhaiskasvatuksen järjestämisestä sekä varautumisesta koronapandemian aikana.

Päivitetty 29.3.2022 vastaamaan OKM:n ja THL:n 1.3.2022 antamaa suositusta terveysturvallisuudesta. Tekstiin on päivitetty myös tietoa hallituksen koronatilanteen hallinnan hybridistrategian uudistamisesta sekä yhteistyön tekemisestä ilmanvaihtoon ja sisäilman laatuun liittyen.

Esiopetuksen järjestäjien on tärkeä varautua siihen, että koronavirustilanne voi jatkua ja paikallinen epidemiatilanne voi vaatia erityisiä toimenpiteitä myös esiopetuksen järjestämisessä. Samaan aikaan on tarpeen arvioida ja aloittaa toimenpiteet lasten hyvinvointiin ja oppimiseen liittyvän velan korjaamiseksi.

Löydät tukimateriaalia koronaviruspandemia aiheuttamista tilanteesta palautumisesta sivulta Esiopetuksen järjestäminen 1.1.2022 alkaen – koronatilanteesta palautuminen

Tässä esiopetuksen järjestäjille suunnatussa tukimateriaalissa kerrotaan varautumisesta kevätlukukauteen 2022, jos koronavirustilanne vaatii edelleen erityisiä järjestelyjä. Tekstin linkit ja lakiviitteet on tarkistettu ajantasaisiksi.