Tässä Opetushallituksen varhaiskasvatuksen järjestäjille suunnatussa tukimateriaalissa kerrotaan esiopetuksen ja sen lisäksi annettavan varhaiskasvatuksen järjestämisestä sekä varautumisesta koronapandemian aikana.

Teksti on tarkistettu 21.1.2022. Tekstin kohtaa Lapsen sairastuminen ja oireilu on täydennetty Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ajankohtaisilla suosituksilla korona-altistumistilanteisiin varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja oppilaitoksissa. Suositukset on annettu 13.1.2022 ja 14.1.2022.

Esiopetuksen järjestäjien on tärkeä varautua siihen, että koronavirustilanne voi jatkua ja paikallinen epidemiatilanne voi vaatia erityisiä toimenpiteitä myös esiopetuksen järjestämisessä. Samaan aikaan on tarpeen arvioida ja aloittaa toimenpiteet lasten hyvinvointiin ja oppimiseen liittyvän velan korjaamiseksi.

Löydät tukimateriaalia koronaviruspandemia aiheuttamista tilanteesta palautumisesta sivulta Esiopetuksen järjestäminen 1.1.2022 alkaen – koronatilanteesta palautuminen

Tässä esiopetuksen järjestäjille suunnatussa tukimateriaalissa kerrotaan varautumisesta kevätlukukauteen 2022, jos koronavirustilanne vaatii edelleen erityisiä järjestelyjä. Tekstin linkit ja lakiviitteet on tarkistettu ajantasaisiksi.