Tässä Opetushallituksen varhaiskasvatuksen järjestäjille suunnatussa tukimateriaalissa kerrotaan esiopetuksen ja sen lisäksi annettavan varhaiskasvatuksen järjestämisestä sekä varautumisesta koronapandemian aikana.

Teksti on tarkistettu 9.6.2021. Teksti on pääosin sama kuin keväällä 2021. Tekstiin on lisätty tieto tartuntatautilain väliaikaisten säännösten voimassaolon jatkamisesta ja linkit sekä lakiviitteet on tarkistettu ajantasaisiksi.

Esiopetuksen järjestäjien on tärkeä varautua siihen, että koronavirustilanne voi jatkua ja paikallinen epidemiatilanne voi vaatia erityisiä toimenpiteitä myös esiopetuksen järjestämisessä. Samaan aikaan on tarpeen arvioida ja aloittaa toimenpiteet lasten hyvinvointiin ja oppimiseen liittyvän velan korjaamiseksi.

Löydät tukimateriaalia koronaviruspandemia aiheuttamista tilanteesta palautumisesta sivulta Esiopetuksen järjestäminen 1.8.2021 alkaen – koronatilanteesta palautuminen

Tässä esiopetuksen järjestäjille suunnatussa tukimateriaalissa kerrotaan varautumisesta syylukukauteen 2021, jos koronavirustilanne vaatii edelleen erityisiä järjestelyjä. Teksti on pääosin sama kuin keväällä 2021. Tekstin linkit ja lakiviitteet on tarkistettu ajantasaisiksi.