Tässä Opetushallituksen varhaiskasvatuksen järjestäjille suunnatussa tukimateriaalissa kerrotaan varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen järjestämisestä sekä varautumisesta koronapandemian aikana.
Kuvituskuva, poika leikkimässä pallolla

Teksti on tarkistettu 21.1.2022. Tekstin kohtaa Lapsen sairastuminen ja oireilu on täydennetty Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ajankohtaisilla suosituksilla korona-altistumistilanteisiin varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja oppilaitoksissa. Suositukset on annettu 13.1.2022 ja 14.1.2022.

Varhaiskasvatuksen järjestäjien tulee varautua siihen, että koronavirustilanne voi jatkua ja paikallinen epidemiatilanne vaatia erityisiä toimenpiteitä varhaiskasvatuksen järjestämisessä myös kevätlukukaudella 2022.

Tässä tukimateriaalissa kerrotaan varautumisesta kevätlukukauteen 2022, jos koronavirustilanne vaatii edelleen erityisiä järjestelyjä. Tekstin linkit ja lakiviitteet on tarkistettu ajantasaisiksi.   

Samaan aikaan on tarpeen arvioida ja aloittaa tarvittaessa toimenpiteet esimerkiksi lasten hyvinvointiin ja niihin tilanteisiin liittyen, jossa lapsi ei ole osallistunut varhaiskasvatukseen poikkeuksellisen koronatilanteen vuoksi.

Löydät tukimateriaalia koronaviruspandemia aiheuttamista tilanteesta palautumisesta sivulta Varhaiskasvatuksen järjestäminen ja koronasta palautuminen 1.1.2022 alkaen.