Tässä Opetushallituksen varhaiskasvatuksen järjestäjille suunnatussa tukimateriaalissa kerrotaan varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen järjestämisestä sekä varautumisesta koronapandemian aikana.
Kuvituskuva, poika leikkimässä pallolla

Teksti on tarkistettu 9.6.2021. Teksti on pääosin sama kuin keväällä 2021. Tekstiin on lisätty tieto tartuntatautilain väliaikaisten säännösten voimassaolon jatkamisesta ja linkit sekä lakiviitteet on tarkistettu ajantasaisiksi. Tekstissä on myös päivitetty tilaisuuksien järjestämisen ohjeita.

Varhaiskasvatuksen järjestäjien tulee varautua siihen, että koronavirustilanne voi jatkua ja paikallinen epidemiatilanne vaatia erityisiä toimenpiteitä varhaiskasvatuksen järjestämisessä myös syyslukukaudella 2021.

Tässä tukimateriaalissa kerrotaan varautumisesta syyslukukauteen 2021, jos koronavirustilanne vaatii edelleen erityisiä järjestelyjä. Teksti on pääosin sama kuin keväällä 2021. Tekstin linkit ja lakiviitteet on tarkistettu ajantasaisiksi.   

Samaan aikaan on tarpeen arvioida ja aloittaa tarvittaessa toimenpiteet esimerkiksi lasten hyvinvointiin ja niihin tilanteisiin liittyen, jossa lapsi ei ole osallistunut varhaiskasvatukseen poikkeuksellisen koronatilanteen vuoksi.

Löydät tukimateriaalia koronaviruspandemia aiheuttamista tilanteesta palautumisesta sivulta Varhaiskasvatuksen järjestäminen ja koronasta palautuminen 1.8.2021 alkaen.