Tässä Opetushallituksen varhaiskasvatuksen järjestäjille suunnatussa tukimateriaalissa kerrotaan varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen järjestämisestä sekä varautumisesta koronapandemian aikana.
Kuvituskuva, poika leikkimässä pallolla

Teksti on tarkistettu 15.10.2021. Tukimateriaali on päivitetty vastaamaan OKM:n ja THL:n 12.10.2021 antamaa suositusta terveysturvallisuudesta. Uutta tietoa kohdissa Varautuminen ja toiminta koronavirusepidemian aikana, Koronatartuntaa ennaltaehkäiseviä toimintatapoja ja Uusien lasten varhaiskasvatukseen tutustuminen. Myös linkit on tarkistettu ajantasaisiksi. Kohta kesä- ja loma-aikojen suunnittelusta on poistettu.

Varhaiskasvatuksen järjestäjien tulee varautua siihen, että koronavirustilanne voi jatkua ja paikallinen epidemiatilanne vaatia erityisiä toimenpiteitä varhaiskasvatuksen järjestämisessä myös syyslukukaudella 2021.

Tässä tukimateriaalissa kerrotaan varautumisesta syyslukukauteen 2021, jos koronavirustilanne vaatii edelleen erityisiä järjestelyjä. Teksti on pääosin sama kuin keväällä 2021. Tekstin linkit ja lakiviitteet on tarkistettu ajantasaisiksi.   

Samaan aikaan on tarpeen arvioida ja aloittaa tarvittaessa toimenpiteet esimerkiksi lasten hyvinvointiin ja niihin tilanteisiin liittyen, jossa lapsi ei ole osallistunut varhaiskasvatukseen poikkeuksellisen koronatilanteen vuoksi.

Löydät tukimateriaalia koronaviruspandemia aiheuttamista tilanteesta palautumisesta sivulta Varhaiskasvatuksen järjestäminen ja koronasta palautuminen 1.8.2021 alkaen.