Päivitetty 28.12.2022.

Tulevan syksyn ja talven mahdollisen sähköpulan aiheuttamiin sähkökatkoihin on hyvä varautua myös varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa, lukiokoulutuksessa, ammatillisessa koulutuksessa, tutkintokoulutukseen valmentavassa koulutuksessa, vapaan sivistystyön koulutuksessa ja taiteen perusopetuksessa. Kunnat sekä muut kasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen järjestäjät ovat varautuneet erilaisiin häiriötilanteisiin. Varautumissuunnitelmia on tärkeä tarkentaa vastaamaan tämän hetken ennakoituja näkymiä.

Valtakunnan tasolla mahdollista sähköpulaa yritetään hallita sähkökatkoilla tilanteissa, joissa sähkön kulutus on suurempi kuin tuotanto. Kuluttajiin kohdistuvat sähkökatkot ovat kuitenkin viimeisimpiä toimenpiteitä, joita sähköpulassa tehdään. Kansalaisia ja organisaatioita on jo nyt kehotettu kiinnittämään huomiota sähkönkäyttöön ja säästämiseen. Energiansäästön käsittely on varhaiskasvatus- ja opetussuunnitelmien sekä tutkinnon perusteiden mukaista kasvatusta ja opetusta.

Vuorokauden aikana huippukuormitustilanteet osuvat yleensä aamuun ja alkuiltaan, ja vuoden aikana kulutus taas on suurinta kylminä talvipäivinä. Varhaiskasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen järjestäjien on hyvä varautua mahdollisiin sähkökatkoihin ja siihen, että sähköt ovat poikki pari tuntia vuorokauden huippukulutuksen aikaan tai sen jälkeen. Mahdollisesta sähköpulasta saatetaan viestiä ennalta, mikäli tilanne on ennakoitavissa. Sähkökatko voi tulla eteen myös yllättäen, ja varautumisessa kannattaa huomioida myös ennakoimattomat tilanteet.

Käytännössä mahdollinen sähkökatko tarkoittaa sitä, että kodeissa aamun arkitoimet eivät välttämättä suju tavanomaiseen tapaan. Se vaikuttaa monin tavoin myös varhaiskasvatukseen, kouluihin ja oppilaitoksiin sekä, lasten, oppilaiden ja opiskelijoiden että henkilöstön näkökulmasta.

Keskeistä mahdolliseen sähkökatkoon varautumisessa varhaiskasvatuksessa ja koulutuksessa on

  • varmistaa mahdollisimman tavallinen ja hyvä kasvatuksen ja koulutuksen arki lapsille, nuorille ja opiskelijoille ja turvallisuuden tunteen luominen poikkeuksellisessa tilanteessa
  • huolehtia henkilöstön, myös johdon hyvinvoinnista ja jaksamisesta
  • tiedottaa järjestelyistä huoltajille, lapsille, oppilaille ja opiskelijoille oikea-aikaisesti.