Yhteisöllinen opiskeluhuolto on tärkeä osa koulun toimintakulttuuria myös silloin, kun opetusta tai opiskeluhuoltoa toteutetaan etäyhteyksien välityksellä.

Tyttö käyttää oppitunnilla kännykkää

Koulun ja oppilaitoksen yhteisöllistä hyvinvointityötä toteutetaan samoilla periaatteilla niin lähi- kuin etäopetuksen aikana. Työn kokonaisuutta ohjaa opiskeluhuoltosuunnitelma, johon on monissa kouluissa ja oppilaitoksissa tehty päivityksiä etäopetustilanteita varten.

Monialainen opiskeluhuoltoryhmä koordinoi yhteisöllistä työtä, ja toimintatapojen kehittämisessä tehdään yhteistyötä oppijoiden, huoltajien sekä yhteistyökumppaneiden kanssa.

Etänä toimiminen vaatii niin oppijoilta kuin henkilöstöltä toisenlaisia taitoja ja käytäntöjä kuin kasvokkaiset tilanteet. Joillekin se on helppoa, toisille uudella tavalla kuormittavaa. Hyvän vuorovaikutuksen luomiseen ja jokaisen osallisuuden turvaamiseen kannattaa kiinnittää tietoisesti huomiota.

Olemme koonneet alle esimerkkejä koulujen ja oppilaitosten arjessa korona-aikana kehitetyistä hyvinvointityön digitaalisista toimintatavoista. Esimerkit on koostettu kouluilta ja oppilaitoksilta syksyn 2020 ja kevään 2021 aikana.