Hyppää pääsisältöön

Yhteisöllisyys ja kulttuurinen moninaisuus


Maailma ympärillämme on muuttunut nopeasti. Globalisaatio ja liikkuvuuden lisääntyminen ovat muuttaneet monien valtioiden väestöpohjaa entistä monimuotoisemmaksi kielellisesti, kulttuurisesti ja etnisesti. Yhteisöllisyyden vahvistaminen kulttuurisesti moninaisissa yhteisöissä on tärkeä osa kulttuurista osaamista. Vaikuttavimpia työtapoja tässä yhteisöllisyyskasvatuksessa on draama sen elämyksellisyyden ja tunnekokemusten ansiosta, sillä näillä vaikutetaan asenteisiin syvemmin kuin pelkällä tiedon jakamisella.
Ympyrässä

Miten draama ja muut yhteisölliset menetelmät edistävät kulttuurisesti moninaisten yhteisöjen toimintaa? Millaisten työtapojen kautta koulu ja muut yhteisöt voivat lähestyä tätä aihetta? Millaisilla menetelmillä on saatu hyviä tuloksia? Mistä löytää valmista materiaalia? Tutustu menetelmiin, materiaaleihin ja artikkeleihin tarkemmin sivuillamme.