Hyppää pääsisältöön
Infografiikka koulutusyhteistyöstä kehittyvien maiden kanssa

Yhteistyö globaalin etelän kumppanien kanssa

Tälle sivulle on koottu Opetushallituksen eri ohjelmia ja toimintoja, jotka tukevat globaalin etelän kumppanien kanssa tehtävää koulutusyhteistyötä. Sivuston tarkoituksena on lisätä kansalliseen ja kansainväliseen rahoitukseen liittyvää monitoimijayhteistyötä ja lisätä kehittyvien alueiden kanssa tehtävää yhteistyötä. 

Löydät sivulta teemaan liittyviä hyviä käytänteitä, erilaisten hankkeiden tuloksia sekä koottua tietoa erilaisista rahoitusohjelmista kehittyvien maiden kanssa tehtävään koulutusyhteistyöhön. 

Karttavisualisointi suomalaisorganisaatioiden yhteistyöstä globaalin etelän kumppanien kanssa Opetushallituksen ohjelmissa

Maailmankartta, jossa ilmaistu Opetushallituksen globaalin yhteistyön projektit

 

Katso video Erasmus+ -ohjelman mahdollisuuksista Afrikalle

Opetusalan kehitysyhteistyön osaamiskeskus

Opetusalan kehitysyhteistyön osaamiskeskus
FinCEED - Opetusalan kehitysyhteistyön osaamiskeskus

FinCEED - Opetusalan kehitysyhteistyön osaamiskeskus

Opetusalan kehitysyhteistyön osaamiskeskuksen tavoitteena on vahvistaa Suomen roolia globaalin oppimisen kriisin ratkaisuissa ja edistää suomalaisen osaamisen hyödyntämistä opetusalan kehitysyhteistyössä.

Koulutusvienti

Koulutusvienti

Yhteistyömahdollisuudet sektoreittain

Yhteistyömahdollisuudet sektoreittain

Yhteistyömahdollisuudet korkeakoulutuksessa

Erasmus+ globaaliliikkuvuus korkeakoulutuksessa

Erasmus+ globaaliliikkuvuus korkeakoulutuksessa

Globaaliliikkuvuudessa tuetaan korkeakoulujen välistä liikkuvuutta eri puolille maailmaa.

Erasmus+ kapasiteetinvahvistamishankkeet korkeakoulutuksessa

Erasmus+ kapasiteetinvahvistamishankkeet korkeakoulutuksessa

Erasmus+ kapasiteetinvahvistamishankkeissa tuetaan korkeakoulutuksen nykyaikaistamista, saavutettavuutta ja kansainvälistymistä kehittyvissä maissa.

Erasmus+ virtuaalivaihdot

Erasmus+ virtuaalivaihdot

Erasmus+ -virtuaalivaihtohankkeiden verkossa toteutettavilla toiminnoilla edistetään kulttuurien välistä vuoropuhelua ja pehmeiden taitojen kehittämistä.

Erasmus Mundus-toiminto

Erasmus Mundus-toiminto

Erasmus Mundus -maisteriohjelmat ovat korkeatasoisia useamman korkeakoulun järjestämiä kansainvälisiä yhteistutkinto-ohjelmia.

Jean Monnet-toiminnot

Jean Monnet-toiminnot

Jean Monnet -toiminnoilla tuetaan Euroopan unionia koskevaa opetusta, oppimista, tutkimusta ja keskustelua eri koulutussektoreilla. Korkeakoulutuksen Jean Monnet -toimintoihin voivat osallistua korkeakoulut ja korkeakoulutuksen parissa toimivat organisaatiot ja järjestöt pääsääntöisesti kaikkialta maailmasta.

HEI ICI-ohjelma

HEI ICI-ohjelma

Korkeakoulutuksen kehitysyhteistyöohjelma HEI ICI (Higher Education Institutions Institutional Cooperation Instrument) tukee suomalaisten ja kehittyvien maiden korkeakoulujen välisiä yhteistyöhankkeita, joiden avulla vahvistetaan kehittyvien maiden korkeakoulutusta.

Higher Education Partnership (HEP)-ohjelma

Higher Education Partnership (HEP)-ohjelma

Higher Education Partnership (HEP)-ohjelma tukee suomalaisten ja kehittyvien maiden korkeakoulujen yhteistyöhankkeita 2023-2026.

Team Finland Knowledge

Team Finland Knowledge

Team Finland Knowledge -ohjelma rahoittaa korkeakoulujen yhteistyö- ja liikkuvuushankkeita TFK -verkoston valittujen kohdealueiden ja -maiden kanssa.

EDUFI-harjoittelu

EDUFI-harjoittelu

Korkeakouluopiskelijat ja vastavalmistuneet voivat hakea kauttamme harjoittelupaikkoja, joista monet sijaitsevat kehittyvissä maissa.

EDUFI Fellowship

EDUFI Fellowship

EDUFI Fellowship -apuraha on tarkoitettu jatko-opintoihin sekä tutkimus- ja opetusyhteistyöhön suomalaisissa yliopistoissa kaikkien ulkomaiden kansalaisille ja kaikille tieteenaloille.

Yhteistyömahdollisuudet ammatillisessa koulutuksessa

Erasmus+ ammatillisessa koulutuksessa

Erasmus+ ammatillisessa koulutuksessa

Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle tarjoaa globaaleja yhteistyömahdollisuuksia liikkuvuus- ja kehittämishankkeiden avulla ohjelman kumppanimaiden kanssa.

Erasmus+ kapasiteetinvahvistamishankkeet ammatilliselle koulutukselle

Erasmus+ kapasiteetinvahvistamishankkeet ammatilliselle koulutukselle

Ammatillisen koulutuksen kapasiteetinvahvistamishankkeet kehittävät ohjelmaan assosioitumattomien kolmansien maiden (ns. kumppanimaat) ammatillista koulutusta.

Globaalihankeverkostot

Globaalihankeverkostot

finvet.fi

Tutustu Opetushallituksen valtionavustuksella rahoitettuihin ammatillisen koulutuksen globaalien verkostojen kansainvälisyyshankkeisiin.

Yhteistyömahdollisuudet yleissivistävässä koulutuksessa

UNESCO-koulut

UNESCO-koulut

Maailmanlaajuisen Unesco-kouluverkoston tarkoituksena on edistää kulttuurienvälistä vuorovaikutusta, rauhaa, kestävää tulevaisuutta ja laadukasta koulutusta.

Yhteistyömahdollisuudet nuorisosektorilla

Erasmus+ Nuorisoalalle

Erasmus+ Nuorisoalalle

Nuorisoalan Erasmus+ -hankkeissa yhteistyötä voi tehdä kehittyvien maiden kanssa kaikissa toiminnoissa paitsi DiscoverEU:ssa.

Euroopan solidaarisuusjoukot

Euroopan solidaarisuusjoukot

Yhteistyö kehittyvien maiden kanssa on mahdollista kaikissa solidaarisuusjoukkojen vapaaehtoistoiminnoissa. Vuoden 2022 uutuus on humanitäärisen avun vapaaehtoistoiminta, jonka toimeenpanosta vastaa Euroopan komission toimeenpanovirasto EACEA.

Erasmus+ virtuaalivaihdot

Erasmus+ virtuaalivaihdot

Erasmus+ -virtuaalivaihtohankkeiden verkossa toteutettavilla toiminnoilla edistetään kulttuurien välistä vuoropuhelua ja pehmeiden taitojen kehittämistä.

Yhteistyömahdollisuudet liikunta- ja urheilusektorilla

Erasmus+ urheilualan kapasiteetinvahvistamishankkeet

Erasmus+ urheilualan kapasiteetinvahvistamishankkeet

Urheilualan kapasiteetinvahvistamishankkeet tukevat EU:n ulkopuolisten kumppanimaiden liikunta- ja urheilusektorilla toimivien organisaatioiden valmiuksia, saavutettavuutta ja kansainvälistämistä.