Finansiering

De här sidorna innehåller information om finansieringen av undervisnings- och kulturverksamhet, och om statsunderstöd för Utbildningsstyrelsens nationella utvecklingsprojekt och för utvecklandet av skolornas internationalisering. På sidorna hittar du också information om Utbildningsstyrelsens roll som finansiär under Europeiska socialfondens (ESF)  programperiod 2007-2013.