ESF 2007–2013

Europeiska socialfonden (ESF) är det viktigaste verktyget då Europeiska unionen ändrar sina mål för sysselsättning, utbildning och näringspolitik till praktiska åtgärder i medlemsländerna.

Europeiska socialfonden har som uppgift att hjälpa avvärja arbetslöshet, främja arbetstagarnas yrkeskunskaper samt stödja arbetskraftens och företagens kunnande inför arbetslivets nya utmaningar.