Statsunderstöd

Det främsta målet med Utbildningsstyrelsens statsunderstödsverksamhet är att stöda utvecklings-, försöks- och startprojekt, där man skapar goda modeller, metoder och praxis, som kan spridas vidare. Därtill strävar man efter bestående funktionella och konstruktiva förändringar och förbättringar. Ansökan och redovisning görs i det digitala ansökningssystemet.

Statsunderstödshelheten för grundläggande utbildning och småbarnspedagogik 2019

Svenskspråkiga statsunderstödskliniker ordnas via Skype 20.2 och 26.2 kl. 11-12
Anmäl dig till klinikerna.

Presentation från infotillfället 15.2. (pdf)

Vanliga frågor om ansökningsomgången (pdf)

Beslut 12.4.2019

Besluten publiceras 12.4.2019

Anordnarna av småbarnspedagogik

Anordnarna av förskoleundervisning och grundläggande utbildning

Anordnarna av gymnasieutbildning

Övriga

  • Specialunderstöd för det fria bildningsarbetet
  • Statsunderstöd för ordnande av förskoleundervisning, grundläggande utbildning och gymnasieutbildning för elever och studerande med ett främmande språk, samiska eller romani som modersmål


Personalfortbildning inom undervisningsväsendet och småbarnspedagogiken

Ansökan om extra statsunderstöd för privata utbildningsanordnares driftskostnader för förskoleundervisning och grundläggande utbildning år 2019

Enligt 44 § 2 mom. i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) kan undervisnings- och kulturministeriet bevilja en privat anordnare av förskoleundervisning och grundläggande utbildning extra statsunderstöd inom ramen för det an-slag som anvisats i statsbudgeten. Understöd kan beviljas utbildningsanordnare som har till-stånd att ordna utbildning enligt 7 § i lagen om grundläggande utbildning (628/1998).

Ansökningstid är 9.1.2019 kl. 8.00 och 8.2.2019 kl. 16.15.

Ansökan ska göras i Utbildningsstyrelsens statsunderstödssystem genom att fylla i den elektroniska ansökningsblanketten.

Meddelande (pdf)
Hakutiedote (pdf)
Ansökningsblanketten
Hakulomake suomeksi

 

Anvisningar för användning av Utbildningsstyrelsens projektlogotyp

Utbildningsstyrelsens officiella logotyp används inte i samband med projekt som är finansierade av Utbildningsstyrelsen. En speciell logga har tagits fram för projektverksamhet – den sk. projektlogotypen som anger Utbildningsstyrelsens roll som finansiär av projektet.

Denna projektlogga bör användas i fall man väljer att använda någon visuell symbol för Utbildningsstyrelsen i t.ex. presentationsmaterial, publikationer eller på webbsidor.

Svenska

Png-filer för digitala produkter

Eps-filer för tryckalster

Finska

Png-filer för digitala produkter

Eps-filer för tryckalster

Engelska

Png-filer för digitala produkter

Eps-filer för tryckalster