Statsunderstöd

Det främsta målet med Utbildningsstyrelsens statsunderstödsverksamhet är att stöda utvecklings-, försöks- och startprojekt, där man skapar goda modeller, metoder och praxis, som kan spridas vidare. Därtill strävar man efter bestående funktionella och konstruktiva förändringar och förbättringar. Ansökan och redovisning görs i det digitala ansökningssystemet.

Statsunderstödshelheten för grundläggande utbildning och småbarnspedagogik 2019

Svenskspråkiga statsunderstödskliniker ordnas via Skype 20.2 och 26.2 kl. 11-12
Anmäl dig till klinikerna.

Presentation från infotillfället 15.2. (pdf)

Vanliga frågor om ansökningsomgången (pdf)

Ansökan om understöd för personalfortbildning inom undervisningsväsendet för att förebygga och minska sexualbrott mot barn och unga

Ansökan öppnar 13.3.2019 och stänger 25.4.2019 kl. 16.15

Utbildningsstyrelsen beviljar statens specialunderstöd för att ordna personalfortbildning inom undervisningsväsendet som ska motverka lockande och utnyttjande av barn och unga i sexuellt syfte (grooming) samt producera därtill hörande stödmaterial. Det finns totalt 500 000 euro att söka. Syftet med statens specialunderstöd som nu utlyses är att ta fram effektiva åtgärder som riktas till skolorna och läroanstalterna för att barn och unga bättre ska kunna känna igen grooming-fenomenet och lära sig att agera på ett säkert och tryggt sätt i sociala medier och i situationer som de upplever som skrämmande eller kränkande. Anslaget riktas i huvudsak till regionala samprojekt med flera projektaktörer.

Ansökan öppnar 13.3.2019 och stänger 25.4.2019 kl. 16.15

Ytterligare information

Undervisningsrådet Kristiina Laitinen, tfn 029 533 1244
Undervisningsrådet Järvinen, tfn 029 533 1693
Undervisningsrådet Elisa Helin, tfn 029 533 1280
Undervisningsrådet Teijo Koljonen, tfn 029 533 1524, grundläggande utbildning och gymnasi-eutbildning
Undervisningsrådet Pamela Granskog, tfn 029 533 1688, svenskspråkig utbildning
Assistent Tuula Kinnunen, tfn 029 533 1100, tekniskt stöd

E-postadresserna har formen

 

Anvisningar för användning av Utbildningsstyrelsens projektlogotyp

Utbildningsstyrelsens officiella logotyp används inte i samband med projekt som är finansierade av Utbildningsstyrelsen. En speciell logga har tagits fram för projektverksamhet – den sk. projektlogotypen som anger Utbildningsstyrelsens roll som finansiär av projektet.

Denna projektlogga bör användas i fall man väljer att använda någon visuell symbol för Utbildningsstyrelsen i t.ex. presentationsmaterial, publikationer eller på webbsidor.

Svenska

Png-filer för digitala produkter

Eps-filer för tryckalster

Finska

Png-filer för digitala produkter

Eps-filer för tryckalster

Engelska

Png-filer för digitala produkter

Eps-filer för tryckalster