Statsunderstöd

Det främsta målet med Utbildningsstyrelsens statsunderstödsverksamhet är att stöda utvecklings-, försöks- och startprojekt, där man skapar goda modeller, metoder och praxis, som kan spridas vidare. Därtill strävar man efter bestående funktionella och konstruktiva förändringar och förbättringar. Ansökan och redovisning görs i det digitala ansökningssystemet.

Statsunderstödshelheten för grundläggande utbildning och småbarnspedagogik 2019

Svenskspråkiga statsunderstödskliniker ordnas via Skype 20.2 och 26.2 kl. 11-12
Anmäl dig till klinikerna.

Presentation från infotillfället 15.2. (pdf)

Vanliga frågor om ansökningsomgången (pdf)

Beslut 12.4.2019

Besluten publiceras 12.4.2019

Anordnarna av småbarnspedagogik

Anordnarna av förskoleundervisning och grundläggande utbildning

Anordnarna av gymnasieutbildning

Övriga

  • Specialunderstöd för det fria bildningsarbetet
  • Statsunderstöd för ordnande av förskoleundervisning, grundläggande utbildning och gymnasieutbildning för elever och studerande med ett främmande språk, samiska eller romani som modersmål


Personalfortbildning inom undervisningsväsendet och småbarnspedagogiken

Informationstillfälle 15.2.2019 kl.10.00-12.00 (på finska) och 12.10-13.00 (på svenska): Statsunderstöden för allmänbildande utbildning och småbarnspedagogik år 2019

Tid: Fredag 15.2.2019 kl. 10.00-12.00 (på finska) och kl. 12.10-13 (på svenska)

Plats: Utbildningsstyrelsen, Hagnäskajen 6, Helsingfors, mötesrum Kirjolohi

Avsikten med infotillfället är att ge information om helheten av statsunderstöd för allmänbildande utbildning och småbarnspedagogik år 2019, om statsunderstödens tyngdpunkter och administrationen av projekt.

Målgruppen är alla som söker statsunderstöd under 2019.

Anmälan senast 13.2.2019 kl. 13 via länkarna nedan.

Anmälan till den finskspråkiga infon 10.00-12.00: https://link.webropolsurveys.com/S/B7E180A38F14C7B8

Anmälan till den svenskspråkiga infon 12.10-13.00: https://link.webropolsurveys.com/S/8ECF0E1D99862F44

Den finskspråkiga infon streamas och kan ses på adressen https://www.youtube.com/watch?v=0kGKAEq-Qnw

 

Anvisningar för användning av Utbildningsstyrelsens projektlogotyp

Utbildningsstyrelsens officiella logotyp används inte i samband med projekt som är finansierade av Utbildningsstyrelsen. En speciell logga har tagits fram för projektverksamhet – den sk. projektlogotypen som anger Utbildningsstyrelsens roll som finansiär av projektet.

Denna projektlogga bör användas i fall man väljer att använda någon visuell symbol för Utbildningsstyrelsen i t.ex. presentationsmaterial, publikationer eller på webbsidor.

Svenska

Png-filer för digitala produkter

Eps-filer för tryckalster

Finska

Png-filer för digitala produkter

Eps-filer för tryckalster

Engelska

Png-filer för digitala produkter

Eps-filer för tryckalster