Statsunderstöd

Det främsta målet med Utbildningsstyrelsens statsunderstödsverksamhet är att stöda utvecklings-, försöks- och startprojekt, där man skapar goda modeller, metoder och praxis, som kan spridas vidare. Därtill strävar man efter bestående funktionella och konstruktiva förändringar och förbättringar.

Projekten stöder genomförandet av den nationella utbildningspolitiken och resultatavtalet samt föreningen av utbildningsanordnarnas behov med de nationella målen. Det är önskvärt att projekten är breda och bildar större helheter och nätverk.

Redovisning av användningen av statsunderstöd

Användningen av statsunderstöd omfattas av redovisningsskyldighet. Information om blanketter och eventuell möjlighet att redovisa digitalt finns under utbildningsområdena i vänstra menyn (gäller de ansökningar som gjorts innan det nya digitala ansökningssystemet införts).

Till de statsunderstödstagare som lämnat in ansökningar i det nya digitala ansökningssystemet skickas en länk till den digitala redovisningsblanketten.

Personalutbildning inom undervisningsväsendet och småbarnspedagogiken 2019, säkerhetskompetens

Ansökningstiden börjar 11.12.2018 och slutar 31.1.2019 kl. 16.15.

Av anslag för personalutbildning inom undervisningsväsendet i statsbudgeten för år 2019 utlyser Utbildningsstyrelsen statsunderstöd till ett belopp av 1 000 000 euro för programmet för utbildning inom säkerhetskompetens.

Understödet för programmet för utbildning inom säkerhetskompetens (7–15 sp) är avsett för att genomföra säkerhetsutbildning för personalen inom småbarnspedagogiken, förskoleundervis-ningen och den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och den grundläggande konstundervisningen, morgon- och eftermiddagsverksamheten enligt lagen om grundläggande utbildning (628/1998), yrkesutbildningen, vuxenutbildningen och det fria bildningsarbetet.

Statsunderstödet kan sökas av universitet, yrkeshögskolor, registrerade sammanslutningar eller stiftelser. Av organisationerna som söker understöd förutsätts kunskap om och erfarenhet av personalutbildning inom fostran eller undervisning samt erfarenhet av fortbildning för lärare inom området säkerhetskompetens.

Ansökningstiden börjar 11.12.2018 och slutar 31.1.2019 kl. 16.15. Ansökan ska vara sparad i det digitala ansökningssystemet senast den dag då ansökningstiden går ut kl. 16.15, då ansökningsblanketten stängs.

 

Anvisningar för användning av Utbildningsstyrelsens projektlogotyp

Utbildningsstyrelsens officiella logotyp används inte i samband med projekt som är finansierade av Utbildningsstyrelsen. En speciell logga har tagits fram för projektverksamhet – den sk. projektlogotypen som anger Utbildningsstyrelsens roll som finansiär av projektet.

Denna projektlogga bör användas i fall man väljer att använda någon visuell symbol för Utbildningsstyrelsen i t.ex. presentationsmaterial, publikationer eller på webbsidor.

Svenska

Png-filer för digitala produkter

Eps-filer för tryckalster

Finska

Png-filer för digitala produkter

Eps-filer för tryckalster

Engelska

Png-filer för digitala produkter

Eps-filer för tryckalster