Statsunderstöd

Det främsta målet med Utbildningsstyrelsens statsunderstödsverksamhet är att stöda utvecklings-, försöks- och startprojekt, där man skapar goda modeller, metoder och praxis, som kan spridas vidare. Därtill strävar man efter bestående funktionella och konstruktiva förändringar och förbättringar. Ansökan och redovisning görs i det digitala ansökningssystemet.

Statsunderstödshelheten för grundläggande utbildning och småbarnspedagogik 2019

Svenskspråkiga statsunderstödskliniker ordnas via Skype 20.2 och 26.2 kl. 11-12
Anmäl dig till klinikerna.

Presentation från infotillfället 15.2. (pdf)

Vanliga frågor om ansökningsomgången (pdf)

Specialunderstöd för det fria bildningsarbetet 2019

Ansökningstiden börjar 15.2.2019 och slutar 19.3.2019 kl. 16.15.

A. Kvalitets- och utvecklingsunderstöd (medborgarinstitut)
B. Studiesedelunderstöd (medborgarinstitut, folkhögskolor och studiecentraler)
C. Ungdomsgarantins studiesedelunderstöd för utbildning för unga invandrare
D. Personalfortbildning inom det fria bildningsarbetet i anslutning till utvecklingsverksamhet som finansieras med statsunderstöd (huvudmännen för läroanstalter inom det fria bildningsarbetet, registrerade sammanslutningar eller stiftelser, universitet och yrkeshögskolor)

Ansökningstiden börjar 15.2.2019 och slutar 19.3.2019 kl. 16.15.

 

Anvisningar för användning av Utbildningsstyrelsens projektlogotyp

Utbildningsstyrelsens officiella logotyp används inte i samband med projekt som är finansierade av Utbildningsstyrelsen. En speciell logga har tagits fram för projektverksamhet – den sk. projektlogotypen som anger Utbildningsstyrelsens roll som finansiär av projektet.

Denna projektlogga bör användas i fall man väljer att använda någon visuell symbol för Utbildningsstyrelsen i t.ex. presentationsmaterial, publikationer eller på webbsidor.

Svenska

Png-filer för digitala produkter

Eps-filer för tryckalster

Finska

Png-filer för digitala produkter

Eps-filer för tryckalster

Engelska

Png-filer för digitala produkter

Eps-filer för tryckalster