Statsunderstöd

Det främsta målet med Utbildningsstyrelsens statsunderstödsverksamhet är att stöda utvecklings-, försöks- och startprojekt, där man skapar goda modeller, metoder och praxis, som kan spridas vidare. Därtill strävar man efter bestående funktionella och konstruktiva förändringar och förbättringar.

Projekten stöder genomförandet av den nationella utbildningspolitiken och resultatavtalet samt föreningen av utbildningsanordnarnas behov med de nationella målen. Det är önskvärt att projekten är breda och bildar större helheter och nätverk.

Redovisning av användningen av statsunderstöd

Användningen av statsunderstöd omfattas av redovisningsskyldighet. Information om blanketter och eventuell möjlighet att redovisa digitalt finns under utbildningsområdena i vänstra menyn (gäller de ansökningar som gjorts innan det nya digitala ansökningssystemet införts).

Till de statsunderstödstagare som lämnat in ansökningar i det nya digitala ansökningssystemet skickas en länk till den digitala redovisningsblanketten.

Statsunderstöd för att stärka grundläggande och digitala färdigheter hos vuxna

Ansökan om statsunderstöd för att stärka grundläggande och digitala färdigheter hos vuxna har öppnats. Ansökningstiden börjar 3.9.2018 kl. 9.00 och slutar 8.10.2018 kl. 16.15.

Mer information vid Utbildningsstyrelsen:

Specialsakkunnig Sonja Hyvönen, tfn 029 533 1072
Undervisningsrådet Marja Anitta Pehkonen, tfn 029 533 1782
Undervisningsrådet Katri Kuukka, tfn 029 533 1445
Undervisningsrådet, enhetschef Leena Nissilä, tfn 029 533 1155
Undervisningsrådet Susanna Rajala, tfn 029533 1445

Ansökningstiden börjar 3.9.2018 kl. 9.00 och slutar 8.10.2018 kl. 16.15.

 

Anvisningar för användning av Utbildningsstyrelsens projektlogotyp

Utbildningsstyrelsens officiella logotyp används inte i samband med projekt som är finansierade av Utbildningsstyrelsen. En speciell logga har tagits fram för projektverksamhet – den sk. projektlogotypen som anger Utbildningsstyrelsens roll som finansiär av projektet.

Denna projektlogga bör användas i fall man väljer att använda någon visuell symbol för Utbildningsstyrelsen i t.ex. presentationsmaterial, publikationer eller på webbsidor.

Svenska

Png-filer för digitala produkter

Eps-filer för tryckalster

Finska

Png-filer för digitala produkter

Eps-filer för tryckalster

Engelska

Png-filer för digitala produkter

Eps-filer för tryckalster