Statsunderstöd

Det främsta målet med Utbildningsstyrelsens statsunderstödsverksamhet är att stöda utvecklings-, försöks- och startprojekt, där man skapar goda modeller, metoder och praxis, som kan spridas vidare. Därtill strävar man efter bestående funktionella och konstruktiva förändringar och förbättringar.

Projekten stöder genomförandet av den nationella utbildningspolitiken och resultatavtalet samt föreningen av utbildningsanordnarnas behov med de nationella målen. Det är önskvärt att projekten är breda och bildar större helheter och nätverk.

Redovisning av användningen av statsunderstöd

Användningen av statsunderstöd omfattas av redovisningsskyldighet. Information om blanketter och eventuell möjlighet att redovisa digitalt finns under utbildningsområdena i vänstra menyn (gäller de ansökningar som gjorts innan det nya digitala ansökningssystemet införts).

Till de statsunderstödstagare som lämnat in ansökningar i det nya digitala ansökningssystemet skickas en länk till den digitala redovisningsblanketten.

Statsunderstöd för #denbästaskolan

Av anslag i statsbudgeten för år 2018 utlyser Utbildningsstyrelsen statsunderstöd till ett belopp av högst 7 miljoner euro för att genomföra målen och åtgärderna för den jämlika grundskolan. Verksamhet som beviljas statens specialunderstöd ska utgå från en verksamhetsplan som den sökande gör upp och vars särskilda tyngdpunkter ska vara att utveckla ledningsstrukturen, främja välbefinnandet och utveckla förfaringssätten i anslutning till stöd för lärande.

Ansökningstiden för statsunderstödet börjar 7.11.2018 och slutar 19.12.2018 kl. 16.15.

Ytterligare information:

Undervisningsrådet Pia Kola-Torvinen, tfn 029 533 1525
Undervisningsrådet, enhetschef Ulla Laine, tfn 029 533 1597
Undervisningsrådet, enhetschef Leena Nissilä, tfn 029 533 1155
Undervisningsrådet Maj-Len Engelholm, tfn 029 533 1601

E-postadresserna har formen

Ansökningstiden börjar 7.11.2018 och slutar 19.12.2018 kl. 16.15

 

Anvisningar för användning av Utbildningsstyrelsens projektlogotyp

Utbildningsstyrelsens officiella logotyp används inte i samband med projekt som är finansierade av Utbildningsstyrelsen. En speciell logga har tagits fram för projektverksamhet – den sk. projektlogotypen som anger Utbildningsstyrelsens roll som finansiär av projektet.

Denna projektlogga bör användas i fall man väljer att använda någon visuell symbol för Utbildningsstyrelsen i t.ex. presentationsmaterial, publikationer eller på webbsidor.

Svenska

Png-filer för digitala produkter

Eps-filer för tryckalster

Finska

Png-filer för digitala produkter

Eps-filer för tryckalster

Engelska

Png-filer för digitala produkter

Eps-filer för tryckalster