Statsunderstöd

Det främsta målet med Utbildningsstyrelsens statsunderstödsverksamhet är att stöda utvecklings-, försöks- och startprojekt, där man skapar goda modeller, metoder och praxis, som kan spridas vidare. Därtill strävar man efter bestående funktionella och konstruktiva förändringar och förbättringar.

Projekten stöder genomförandet av den nationella utbildningspolitiken och resultatavtalet samt föreningen av utbildningsanordnarnas behov med de nationella målen. Det är önskvärt att projekten är breda och bildar större helheter och nätverk.

Redovisning av användningen av statsunderstöd

Användningen av statsunderstöd omfattas av redovisningsskyldighet. Information om blanketter och eventuell möjlighet att redovisa digitalt finns under utbildningsområdena i vänstra menyn (gäller de ansökningar som gjorts innan det nya digitala ansökningssystemet införts).

Till de statsunderstödstagare som lämnat in ansökningar i det nya digitala ansökningssystemet skickas en länk till den digitala redovisningsblanketten.

Statens specialunderstöd för tutorlärarverksamhet och utveckling av tutorlärarnas kompetens

Av ett anslag i statsbudgeten för år 2018 utlyser Utbildningsstyrelsen statsunderstöd för tutorlärarnas verksamhet och utbildning till ett belopp av högst 6 500 000 euro.

Ytterligare information:
Specialsakkunnig Matti Ranta, tfn 029 533 1537
Undervisningsråd Kimmo Koskinen, tfn 029 533 1107
Undervisningsråd Pia Kola-Torvinen 029 533 1525
Undervisningsråd Ulla Laine, tfn 029 533 1597
Undervisningsråd Elisa Helin, tfn 029 533 1280
Undervisningsråd Arja-Sisko Holappa, tfn 029 533 1371
Undervisningsråd Kristian Smedlund, tfn 029 533 1286 (svenskspråkig
utbildning)
E-postadresserna har formen: .

Ansökningstiden börjar 30.10.2018 kl. 12.00 och slutar 29.11.2018 kl. 16.15.

Statens specialunderstöd för att inleda tutorlärarverksamhet som regionalt samarbete inom gymnasieutbildningen

Av ett anslag i statsbudgeten för år 2018 utlyser Utbildningsstyrelsen statsunderstöd för att utveckla tutorlärarverksamheten som regionalt samarbete och för att genomföra pilotförsök med tutorlärarutbildning och tutorlärarverksamhet i projektgymnasierna till ett belopp av högst 1 000 000 euro.

Ytterligare information:
Undervisningsråd Petri Lehikoinen, tfn 029 533 1713
Undervisningsråd Kimmo Koskinen, tfn 029 533 1107
Undervisningsråd Kristian Smedlund, tfn 029 533 1286 (svenskspråkig utbildning)
E-postadresserna har formen:

Ansökningstiden börjar 30.10.2018 kl. 12.00 och slutar 29.11.2018 kl. 16.15.

 

Anvisningar för användning av Utbildningsstyrelsens projektlogotyp

Utbildningsstyrelsens officiella logotyp används inte i samband med projekt som är finansierade av Utbildningsstyrelsen. En speciell logga har tagits fram för projektverksamhet – den sk. projektlogotypen som anger Utbildningsstyrelsens roll som finansiär av projektet.

Denna projektlogga bör användas i fall man väljer att använda någon visuell symbol för Utbildningsstyrelsen i t.ex. presentationsmaterial, publikationer eller på webbsidor.

Svenska

Png-filer för digitala produkter

Eps-filer för tryckalster

Finska

Png-filer för digitala produkter

Eps-filer för tryckalster

Engelska

Png-filer för digitala produkter

Eps-filer för tryckalster