Allmänbildande utbildning

På dessa sidor finns information om statsunderstöd som kan sökas för förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen, gymnasiet, grundläggande konstundervisning och det fria bildningsarbetet. Därtill hittar du bakgrundsinformation om statsunderstöd och rapporteringsblanketter.

Pågående ansökningsomgångar

Statsunderstöd för #denbästaskolan

Ansökningstiden börjar 7.11.2018 och slutar 19.12.2018 kl. 16.15