Allmänbildande utbildning

På dessa sidor finns information om statsunderstöd som kan sökas för förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen, gymnasiet, grundläggande konstundervisning och det fria bildningsarbetet. Därtill hittar du bakgrundsinformation om statsunderstöd och rapporteringsblanketter.

Pågående ansökningsomgångar

Huvudmeddelande: Helheten statsunderstöd för allmänbildande utbildning och småbarnspedagogik 2019

Ansökningstiden börjar 15.2.2019 och slutar 21.3.2019 kl. 16.15.

Statens specialunderstöd för att etablera den regionala tutorlärarverksamheten

Ansökningstiden börjar 15.2.2019 och slutar 21.3.2019 kl. 16.15.

Statsunderstöd för att utveckla tutorlärarverksamhet i språk

Ansökningstiden börjar 15.2.2019 och slutar 21.3.2019 kl. 16.15.

Statsunderstöd för utvidgning av undervisning på två språk

Ansökningstiden börjar 15.2.2019 och slutar 21.3.2019 kl. 16.15.

Statens specialunderstöd för att stöda verkställandet av gymnasiereformen

Ansökningstiden börjar 15.2.2019 och slutar 21.3.2019 kl. 16.15.

Stöd för skolans klubbverksamhet

Ansökningstiden börjar 15.2.2019 och slutar 21.3.2019 kl. 16.15.