Undervisningsväsendets personalutbildning

Utbildningsstyrelsen finansierar, följer upp och utvecklar fortbildning riktad till undervisningsväsendets personal. Dess uppgift och mål är att befrämja utbildningssystemet och utbildningens kvalitet samt verkställa förnyelser inom utbildningspolitiken. Till målgruppen hör förskole- och grundläggande utbildningens, gymnasieutbildningens, yrkesutbildningens, vuxenutbildningens och den fria bildningens rektorer, lärare, studiehandledare samt stödpersonal såsom skolkuratorer, skol-psykologer, ledare för morgon- och eftermiddagsvården, skolgångsbiträden och elevhemsföreståndare.

Undervisningsväsendets personalutbildning finansieras med ca 10 miljoner euro per år och deltagarantalet är över 23 000.

Mer information ger:

  • Assistent Tuula Kinnunen, tfn 029 533 1100, tekniskt stöd
  • Undervisningsrådet Minna Harmanen, tfn 029 533 1481, grundläggande utbildning och gymnasieutbildning, grundläggande konstundervisning
  • Undervisningsrådet Elisa Helin, tfn 029 533 1280, allmänbildande utbildning och småbarnspedagogik
  • specialsakkunnig Sonja Hyvönen, tfn 029 533 1071, svenskspråkig utbildning
  • Undervisningsrådet Pia Kola-Torvinen, tfn 029 533 1525, småbarnspedagogik, förskoleundervisning, morgon- och eftermiddagsverksamhet
  • Undervisningsrådet Teijo Koljonen, tfn 029 533 1524, grundläggande utbildning och gymnasieutbildning, fritt bildningsarbete
  • Specialsakkunnig Eeva-Kaisa Linna, tfn 029 533 1137, fritt bildningsarbete, frågor som gäller planernas ekonomi
  • Undervisningsrådet Marjatta Säisä, tfn 029 533 1439 yrkesutbildning

E-post: