Småbarnspedagogik

På dessa sidor finns information om statsunderstöd för småbarnspedagogik. Därtill hittar du bakgrundsinformation om statsunderstöd och rapporteringsblanketter.

Pågående ansökningsomgångar

Statens specialunderstöd för att främja positiv diskriminering inom småbarnspedagogiken

Ansökningstiden börjar 15.2.2019 och slutar 21.3.2019 kl. 16.15.