Statsunderstöd till organisationer

Ansökningstiden börjar 15.3 och slutar 29.4.2019 kl. 16.15

Utbildningsstyrelsen utlyser statsunderstöd till organisationer att sökas för år 2019. Ansökningstiden är 15.3 – 29.4.2019. Behöriga att söka är de organisationer som inom anslaget i statsbudgeten för år 2019 nämns som berättigade till stödet