Yrkesutbildning

KonditorHär informerar vi om statsunderstöd som beviljas för utveckling av yrkesutbildning. Utvecklingstemana hittar du i den vänstra menyn. Enligt beslutet om beviljat statsunderstöd ska varje projekt lämna in en redovisning över verksamheten. Därtill är det önskvärt att man skickar in förslag på goda modeller som kan publiceras i webbtjänsten Goda modeller.

I april-maj 2017 öppnas statsunderstödsansökningarna för internationalisering av yrkesutbildningen och material för fristående examen. Statsunderstöd för utveckling av kvalitet i yrkesutbildningen kan sökas i augusti 2017. Därtill öppnas ansökningarna för främjande av yrkesutbildning för idrottare och ordnande av fristående examina utan förberedande utbildning i slutet av år 2017.

Utöver detta kommer Utbildningsstyrelsen att utlysa en statsunderstödshelhet som stöder genomförandet av reformen. Information om tidpunkten för ansökan meddelas senare.

 

Redovisning av statsunderstöd

Goda modeller

Internationaliserings-
projekt inom yrkes-
utbildningen