Publikationer som gäller den grundläggande utbildningen

Namn År Ämnesområde
Multilitteracitet2018
Det andra inhemska och främmande språk
Handbok för att förebygga och ingripa i sexuella trakasserier i skolor och läroanstalter2018
Trygghet och välmående
Fakta Express 4B/2018: Vad tänker unga om kulturell mångfald och tolerans? Enkätresultat från 20172018

Fakta Express 1b/2018: Motion under skoldagen och inlärning. Sammanfattning av en situationsöversikt.2018

Undervisa om kontroversiella frågor2017
Internationalisering
Språk i rörelse - skolspråk, flerspråkighet och lärande2017
Det andra inhemska och främmande språk
Rättigheter och skyldigheter vid användningen av dator, mobiltelefon och andra mobila enheter i skolan 2017
Skol-IT
Kommunikation och media
Lärarna och rektorerna i Finland 20162017
Statistik
Konstruktiv interaktion 2017
Deltagande
Fakta Express1B/2017: Nya idéer och perspektiv för vardagligt skolarbete2017

Internationalisering
Fakta Express 4B/2017: Statistik över skolornas internationella verksamhet läsåret 2016–2017 2017

Internationalisering
Elever och studerande med ett främmande språk som modersmål på 2010-talet2017
Mångkulturel
Statistik
Utarbetande av ordningsregler2016
Trygghet och välmående
Teckenspråkiga elever i grundskolan2016
Ett funktionellt skolbibliotek2016

Utvärdering och bedömning av lärande – kontext och praxis2015
Evaluering
Skolor lär sig utvecklingspartnerskap2015
Internationalisering
Nytt språk ny kultur2015
Det andra inhemska och främmande språk
Jämställdhetsarbete är en kunskapsfråga 2015
Årsbok för utbildningsstatistik 2014 - Koulutuksen tilastollinen vuosikirja 20142014
Statistik
Tuen portailla - rapport om trestegsstödet2014
Samarbete mellan skolor och läroanstalter samt företag och sammanslutningar, marknadsföring och sponsring 2014
Kommunikation och media
Annan
Opettajat Suomessa 2013 - Lärarna i Finland 20132014
Statistik
Läsundervisning i årskurs 1 i svenskfinland läsåret 2011–20122014
Det andra inhemska och främmande språk
Evaluering
Kriterier för god handledning2014
Annan
Inlärningsresultaten i fråmmande språk i de svenskspråkiga skolorna 20132014
Evaluering
Det andra inhemska och främmande språk
Skolspråk och lärande2013
Det andra inhemska och främmande språk
Lärande i samspel - med eTwinning som språngbräda2013
2012
Skol-IT
Internationalisering
Könsbunden variation i skolelevers inlärningsresultat och attityder2013
2014
Evaluering
Erfarenheter i omlopp 2013
Skol-IT
Yrke 20252012
Elev- och studiehandledning
Annan
Motion och lärande2012
Hälsokunskap
Med kvalitet i fokus - e-läromedlen i undervisning och lärande2012
2013
Skol-IT
Välbefinnande i morgondagens skola - Ram för utveckling av elevvården2011
2012
Trygghet och välmående
Utrymmen, säkerhet och utrustning för undervisningen i naturvetenskaperna2011
Miljö- och naturkunskap
Språk, identitet och skola II2011
Det andra inhemska och främmande språk
Slutrapport över Utbildningsstyrelsens TOKI-projekt 2007–20102011
Modersmål och litteratur - svenska
Det andra inhemska och främmande språk
Skolan möter världen2011
Internationalisering
Mångkulturel
Skol-IT
Deltagande
Hållbar utveckling
Många sätt att stöda - Samarbetsformer för utveckling av livskompetens hos elever i grundskolans högre årskurser2011
2012
Deltagande
Modersmål och litteratur i årskurs 9 2011
Evaluering
Modersmål och litteratur - svenska
Läromedelssituationen våren 2010 för de finlandssvenska grundskolorna och gymnasierna2011
Kvalitetsrekommendation för den internationella verksamheten2011
Internationalisering
Hur skriver niondeklassarna?2011
Evaluering
Modersmål och litteratur - svenska
Fart på klubbarna2011
2012
Barnen är framtiden2011
Utvärdering av läroämnet finska i den grundläggande utbildningen2010
Modersmål och litteratur - svenska
Evaluering
Skola 3.02010
Skol-IT
Nationen växer fram - Vi firar autonomin2009
Kulturarv
Historia ja samhällslära
Lokaler, inventarier och utrustning lämpliga inom den grundläggande utbildningen för personer med rörelse- och funktionshinder 2009
Är jag kunnig nog? Törs jag? – Javisst! Handledning för skolornas internaitonalisering2008
Internationalisering
Rum för språkutveckling2008
Det andra inhemska och främmande språk
Mot gemensam syn på jämställdhet2008
För barnets bästa - stöd för morgon- och eftermiddagsverksamheten2008
Framtidsfostran - en väg till framtiden2008
Skapande pedagogik2007
Minnen - myter - mening2007
Kvalitet i samarbetet mellan hem och skola2007
Deltagande
Handbok för planering av bildkonstsaler2007
Konstämnen
Handbok för klasshandledare2007
Elev- och studiehandledning
Anläggningsprojekt inom allmänbildande utbildning2007
Finansiering
Strategi och verksamhetsplan för fostran och utbildning i hållbar utveckling 2006-20142006
Hållbar utveckling
Regionalt samarbete II2006
Modersmål och litteratur i nio år2006
Evaluering
Läsa, skriva, räkna2006
Evaluering
Kvalitetskriterier för nätbaserade läromedel2006
Historia i nuet2006
Förändringar i kunskapsnivån i ämnet modersmål och litteratur under de högre årskurserna i den grundläggande utbildningen2006
Evaluering
Förändringar i kunskapsnivån i ämnet modersmmål och litteratur under de högre årskurserna i den grundläggande utbildning2006
Evaluering
E-learning Nordic 2006 - Effekterna av IT i undervisningen 20062006
Skol-IT
Utvecklingsplan för användningen av informations- och kommunikationsteknik i undervisningen inom den grundläggande utbildningen samt för elevernas basfärdigheter i informations- och kommunikationsteknik2005
Klubbverksamhet - olika infallsvinklar på hur man kan utveckla skolklubbar2005
Fortbildning i användningen av informations- och kommunikationsteknik i undervisningen2005
Skol-IT
Testning av lärobjekt i de finländska Celebrate-skolorna år 2003–20042004
Skola – kön – inlärningsresultat2004
Evaluering
Kunskapa på nätet - med hjälp av lärobjekt2004
Skol-IT
Ett viktigt men utmanande ämne2004
Modersmål och litteratur - svenska
Evaluering
Modersmål och litteratur i sex år2003
Evaluering
Miljökriterier för skolor och läroanstalter2003
Utvärdering av inlärningsresultat i modersmål och litteratur i åk 9 våren 20012002
Evaluering
Religion, livsåskådningskunskap och umgängesfostran i den grundläggande utbildningen2002
Religion och livsåskådningskunskap
Evaluering
Nationell utvärdering av inlärnindsresultat i finska i åk 9 våren 20012002
Evaluering
Modern finsk skönlitteratur2001
Modersmål och litteratur - svenska
Att forska är roligt2001
Det naturvetenskapliga området
Värderad utbildning – utvärderingsresultat 1997-19992000
Evaluering
Det nationella utvärderingssystemet gällande inlärningsresultat1998
Evaluering