Perusopetuksen yleisten tavoitteiden ja tuntijaon uudistaminen

Opetusministeriön työryhmä valmisteli esityksensä perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen yleisten valtakunnallisten tavoitteiden sekä perusopetuksen tuntijaon uudistamisesta.

Perusopetus 2020 – yleiset valtakunnalliser tavoitteet ja tuntijako -esitys luovutettiin opetusministeri Henna Virkkuselle 1.6.2010. Opetus- ja kulttuuriministeriö pyysi siitä eri tahojen lausunnot 3.9.2010 mennessä. Opetus- ja kulttuuriministeriö valmistelee valtioneuvoston asetuksen siten, että se on valtioneuvoston päätettävänä alkuvuodesta 2011. Päätöksen jälkeen Opetushallitus aloittaa uusien opetussuunnitelman perusteiden valmistelun.

Asiasta lisää opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilla.

Työryhmän asettaminen ja kokoonpano

Opetusministeriön päätöksellä on 3.4.2009 asetettu työryhmä valmistelemaan perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen yleisten valtakunnallisten tavoitteiden sekä perusopetuksen tuntijaon uudistamista. Työryhmä on aloittanut työskentelynsä toukokuussa.  Opetusministeri Virkkusen päätöksellä työryhmän toimikautta on jatkettu 31.5.2010 saakka.

Työryhmän puheenjohtajana toimii Opetushallituksen pääjohtaja Timo Lankinen.Työryhmän kokoonpano on seuraava: 

johtaja Jorma Kauppinen, Opetushallitus
kehittämispäällikkö Juha Karvonen, Suomen Kuntaliitto
erityisasiantuntija Riitta Sarras, Opetusalan ammattijärjestö OAJ
asiantuntija Jari-Pekka Jyrkänne, Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK
asiantuntija Mirja Hannula, Elinkeinoelämän keskusliitto EK
neuvottelupäällikkö Vuokko Piekkala, Kunnallinen työmarkkinalaitos
rehtori Päivi Laukkanen, Suomen Rehtorit ry - Finlands Rektorer rf
kansanedustaja Tuomo Hänninen, Suomen Keskusta
kansanedustaja Raija Vahasalo, Kansallinen Kokoomus
rehtori Risto Rönnberg, Vihreä liitto
kansanedustaja Mikaela Nylander, Ruotsalainen kansanpuolue
kansanedustaja Tuula Peltonen, Suomen Sosialidemokraattinen puolue
toiminnanjohtaja Tuija Metso , Suomen Vanhempainliitto 
ekonomi Christel von Frenckell-Ramberg, Hem och Skola rf
rehtori Jukka Tanska, Yksityiskoulujen liitto
Työryhmän sihteereinä toimivat Opetushallituksesta opetusneuvos Irmeli Halinen ja opetusneuvos Ritva Järvinen.

Opetusministeriön tiedote 3.4.2009: Perusopetuksen tuntijako uudistetaan

Valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta

Työryhmän työskentelystä

Työryhmä kokoontuu noin 20 kertaa ja kuulee työskentelynsä aikana laajasti eri sidosryhmiä ja hyödyntää alan tutkimusta.
Työryhmän kokousten materiaalit

Mitä nuoret ajattelevat peruskoulusta- verkkohaastattelun tulokset (pdf)

Seminaarit

Ohjelmassa on mm. Perusopetus 2020 – kutsuseminaareja, joiden tavoitteena on luoda näkemystä valmistelutyön pohjaksi. Seminaarien materiaalit kerätään omalle sivulleen.

25.8.2009 Perusopetus 2020
Seminaarin materiaalit saatavilla

16.9.2009 Perusopetus 2020 – tulevaisuuden tutkimuksen ja opettajankoulutuksen näkökulmia
Seminaarin materiaalit saatavilla

13.11.2009 Taide- ja taitokasvatuksen seminaari
Seminaarin materiaalit saatavilla

14.1.2010 Opetuksen järjestäjien, opettajien ja oppilaiden näkökulmia perusopetuksen tavoitteisiin ja tuntijakoon – kutsuseminaari
Seminaarin materiaalit saatavilla

18.2.2010 Perusopetuksen yleisten tavoitteiden ja tuntijaon uudistaminen-kuulemistilaisuus
Kuulemistilaisuuden materiaalit saatavilla

18.3.2010 Perusopetus 2020-Tietoyhteiskuntavalmiudet-kutsuseminaari
Seminaarin materiaalit saatavilla

Keskustele aiheesta

Työryhmä kuulee työskentelynsä aikana lukuisia asiantuntijoita niin kasvatuksen ja opetuksen yleisten tavoitteiden kannalta kuin eri oppiaineidenkin näkökulmasta. Työryhmä haluaa käynnistää perusopetuksen tulevaisuuteen liittyvän avoimen kansalaiskeskustelun ja toivoo runsaasti kannanottoja työryhmälle annetun tehtävän kannalta tärkeisiin asioihin.

Verkkokeskustelu on avoinna marraskuusta 2009 huhtikuuhun 2010. Kommentointiaikana kertyneestä aineistosta laaditaan yhteenveto, joka on nähtävissä verkkosivulla.

Keskustelun taustaksi on Opetushallituksessa laadittu muistio:
Näkökulmia perusopetuksen tavoitteisiin ja tuntijakoon (pdf).

 

Työryhmän tiedot 
Alkaa2009
Päättyy2010
KouluastePerusopetus
AihepiiriPerusopetuksen tavoitteet
Tuntijako