Tuntijakotyöryhmän kokoukset

Opetushallituksen asiantuntijat tuottavat  työryhmän käyttöön muistioita opetuksen eri alueiden tilanteesta. Muistioissa pohditaan mm. aihealueen tehtävää yleissivistyksen kokonaisuudessa sekä yleissivistyksen perustan ja jatko-opintojen ja työelämän edellyttämien valmiuksien luomisessa. Niissä nostetaan keskusteluun tieteellisessä ja kansainvälisessä tarkastelussa esiin tulleet keskeiset näkökulmat, jotka liittyvät aihealueen tuntimääriin, asemaan ja kehittämiseen.
Muistiot julkaistaan näillä sivuilla ko. oppiaineen käsittelyn yhteydessä.

Työryhmä kuulee lasten ja nuorten mielipiteitä perusopetuksen uudistustyössä.

Tuntijakotyöryhmän kokous 28.9.2009

Oppimistulosten arviointien ja muiden selvitysten näkökulmat uudistukseen (pdf)
Professori Jarkko Hautamäki, Helsingin yliopisto

Ammatillisen koulutuksen avaintaidot (pdf)
Opetusneuvos Sirkka-Liisa Kärki, Opetushallitus

Pisa 2006 tulokset (pdf)
Professori Jouni Välijärvi, Jyväskylän yliopisto

Suomalaisen perusopetuksen tavoitteet ja tuntijaon toimivuus PISA-arviointien tulosten valossa (pdf)
Professori Pekka Kupari, Jyväskylän yliopisto

Suomalaisen perusopetuksen tavoitteet ja tuntijaon toimivuus PISA-arviointien valossa (pdf)
Erikoistutkija Sari Sulkunen, Jyväskylän yliopisto

Suomalaisen perusopetuksen tavoitteet ja tuntijaon toimivuus PISA-arviointien valossa (pdf)
Professori Jari Lavonen, Helsingin yliopisto

Oppimistulosten arviointeja koskeva selvitys (pdf)
Opetushallituksen julkaisu

Oppimistulosten arviointeja koskeva selvitys (pdf)
Opetushallitus

Tuntijakotyöryhmän kokous 22.10.2009

Muistio matematiikan perusopetuksesta (pdf)
Opetusneuvos Leo Pahkin, Opetushallitus

Matematiikka perusopetuksessa (pdf)
Opetusneuvos Leo Pahkín, Opetushallitus

Peruskoulu 2010-luvulla- Tekniikkaharjoituksista pelikentälle? (pdf)
Timo Tossavainen, Joensuun yliopisto

Ympäristö ja luonnontiedon tehtävä yleissivistyksen kokonaisuudessa (pdf)
Opetusneuvos Marja Montonen, Opetushallitus
Opetusneuvos Lea Houtsonen, Opetushallitus

Maantieto (pdf)
Opetusneuvos Lea Houtsonen, Opetushallitus 

Biologia (pdf)
Opetusneuvos Lea Houtsonen, Opetushallitus

Biologia ja maantieto (pdf)
Opetusneuvos Lea Houtsonen, Opetushallitus

Maantiede perusopetuksessa (pdf)
Maantieteen ja ympäristökasvatuksen professori Hannele Cantell, Helsingin yliopisto

Biologia (pdf)
Kasvitieteen professori Jouko Rikkinen, Helsingin yliopisto

Terveystiedon tehtävä yleissivistyksen kokonaisuudessa (pdf)
Opetusneuvos Heidi Peltonen, Opetushallitus

Muistio tuntijakotyöryhmälle terveystiedon opetuksesta (pdf)
Pääsihteeri Harri Vertio, Suomen Syöpäyhdistys

Fysiikka ja kemia (pdf)
Opetusneuvos Marja Montonen, Opetushallitus
Opetusneuvos Jari Koivisto, Opetushallitus

Fysiikka ja kemia perusopetuksessa (pdf)
Opetusneuvos Marja Montonen, Opetushallitus
Opetusneuvos Jari Koivisto, Opetushallitus

Fysiikka oppiaineena perusopetuksessa (pdf)
Opetusneuvos Jari Koivisto, Opetushallitus

Näkemyksiä tavoitteiden ja tuntijaon valmistelutyön pohjaksi fysiikan ja kemian opetuksen näkökulmasta (pdf)
Fysiikan ja kemian didaktiikan professori Jari Lavonen, Helsingin yliopisto

Tuntijakotyöryhmän kokous 18.11.2009

Musiikki (pdf)
Opetusneuvos Eija Kauppinen, Opetushallitus

Musiikki perusopetuksen oppiaineena (pdf)
Opetusneuvos Eija Kauppinen, Opetushallitus

Musiikin merkitys yleissivistävässä koulutuksessa (pdf)
Professori Heidi Westerlund, Sibelius-Akatemia, musiikkikasvatuksen osasto

Kuvataide (pdf)
Opetusneuvos Mikko Hartikainen, Opetushallitus

Kuvataide oppiaineena perusopetuksessa (pdf)
Opetusneuvos Mikko Hartikainen, Opetushallitus

Kuvataide koulun oppiaineena 
-piirustuksesta visuaaliseen kulttuurikasvatukseen (pdf)

Professori Pirkko Pohjakallio, Taideteollinen korkeakoulu

Käsityön opetus (pdf)
Erityisasiantuntija Heljä Järnefelt, Opetushallitus

Käsityö (pdf)
Erityisasiantuntija Heljä Järnefelt, Opetushallitus

Käsityö (pdf)
Käsityökasvatuksen erikoistutkija Jaana Lepistö, Kasvatustieteiden tiedekunta,
Rauman opettajankoulutuslaitos

Liikunta (pdf)
Opetusneuvos Matti Pietilä, Opetushallitus

Peruskoulun liikunta (pdf)
Opetusneuvos Matti Pietilä, Opetushallitus

Peruskoulun liikunta (pdf)
Professori Lauri Laakso, Jyväskylän yliopisto, liikunnan- ja terveystieteiden tiedekunta

Kotitalous perusopetuksessa (pdf)
Opetusneuvos Marjaana Manninen, Opetushallitus

Kotitalous (pdf)
Opetusneuvos Marjaana Manninen, Opetushallitus

Kotitalousopetus,ei koulua- vaan elämää varten (pdf)
Professori Päivi Palojoki, Helsingin yliopisto

Tuntijakotyöryhmän kokous 16.12.2009

Historia (pdf) 
Opetusneuvos Kristina Kaihari-Salminen, Opetushallitus

Yhteiskuntaoppi (pdf)
Opetusneuvos Kristina Kaihari-Salminen, Opetushallitus

Historia ja yhteiskuntaoppi (pdf)
Opetusneuvos Kristina Kaihari-Salminen, Opetushallitus

Historia perusopetuksessa (pdf)
Professori Arja Virta, Turun yliopisto

Yhteiskuntaoppi perusopetuksessa (pdf)
Akademilektor, Tom Gullberg, Åbo Akademi

Uskonto (pdf)
Opetusneuvos Pekka Iivonen, Opetushallitus

Uskonto peruskoulussa (pdf)
Opetusneuvos Pekka Iivonen, Opetushallitus

Oman uskonnon opetus uskonnonopetuksen mallina (pdf)
Teologian tohtori, dosentti Jyri Komulainen, Helsingin yliopisto

Ortodoksinen uskonnonopetuksen näkökulma (pdf)
Yliopiston lehtori Risto Aikonen, Joensuun yliopisto

Elämänkatsomustieto (pdf)
Opetusneuvos Pekka Elo, Opetushallitus

Elämänkatsomustieto perusopetuksessa (pdf)
Opetusneuvos Pekka Elo, Opetushallitus

Elämänkatsomustieto (pdf)
Tutkija Tuukka Tomperi, Tampereen yliopisto, kasvatustieteen laitos

Tuntijakotyöryhmän kokous 20.1.2010

Vieraat kielet (pdf)
Opetusneuvos Kristiina Ikonen,Opetushallitus
Opetusneuvos Paula Mattila, Opetushallitus
Opetusneuvos Anna-Kaisa Mustaparta,Opetushallitus
Opetusneuvos Kalevi Pohjala, Opetushallitus

Vieraat kielet (pdf)
Opetusneuvos Anna-Kaisa Mustaparta, Opetushallitus

Muistio kielten opiskelun trendeistä 1994-2008 (pdf) 
Opetusneuvos Anna-Kaisa Mustaparta, Opetushallitus

Toinen kotimainen kieli (pdf)
Opetusneuvos Kalevi Pohjala, Opetushallitus
Opetusneuvos Erik Geber, Opetushallitus

Ruotsin kielen opiskelun tarve (pdf)
Opetusneuvos Kalevi Pohjala, Opetushallitus

Kielet (pdf)
Professori Ritva Kantelinen, Itä-Suomen yliopisto

Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi (pdf)
Opetusneuvos Pirjo Sinko, Opetushallitus

Äidinkieli ja kirjallisuus, modersmål och litteratur, suomi ja ruotsi toisena kielenä (pdf)
Opetusneuvos Pirjo Sinko, Opetushallitus
Undervisningsråd Katarina Rejman, Utbildningsstyrelsen
Opetusneuvos Leena Nissilä, Opetushallitus

Suomi toisena kielenä (pdf)
Opetusneuvos Leena Nissilä, Opetushallitus

Äidinkieli ja kirjallisuus (pdf) 
Professori Liisa Tainio, Helsingin yliopisto

Tuntijakotyöryhmän kokous 27.1.2010

Oppilaanohjaus (pdf)
Opetusneuvos Juhani Pirttiniemi, Opetushallitus
Ylitarkastaja Helena Kasurinen, TEM

Oppilaanohjaus (pdf)
Ylitarkastaja Helena Kasurinen, TEM

Perusopetuksen oppilaanohjaus eurooppalaisessa kontekstissa (pdf)
Projektipäällikkö Raimo Vuorinen, Koulutuksen tutkimuslaitos

Perusopetuksen aihekokonaisuudet (pdf)
Opetusneuvos Marja-Leena Loukola, Opetushallitus

Perusopetuksen aihekokonaisuudet (pdf)
Opetusneuvos Marja-Leena Loukola, Opetushallitus

Perusopetuksen tavoitteet ja tuntijako: aihekokonaisuuksia koskeva kansainvälinen vertailu (pdf)
Erityisasiantuntija Petra Packalen, Opetushallitus

Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys (pdf)
Opetusneuvos Paula Mattila, Opetushallitus
Opetusneuvos Eija Kauppinen, Opetushallitus
Opetusneuvos Liisa Jääskeläinen, Opetushallitus

Viestintä ja mediataito (pdf)
Opetusneuvos Pirjo Sinko, Opetushallitus
Opetusneuvos Mikko Hartikainen, Opetushallitus

Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys (pdf)
Opetusneuvos Kristina Kaihari-Salminen, Opetushallitus
Ylitarkastaja Hannele Louekoski, Opetushallitus
Opetusneuvos Pekka Iivonen, Opetushallitus

Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta (pdf)
Opetusneuvos Marja-Leena Loukola, Opetushallitus
Opetusneuvos Lea Houtsonen, Opetushallitus

Turvallisuus ja liikenne (pdf)
Opetusneuvos Pekka Iivonen, Opetushallitus
Opetusneuvos Eero K. Niemi, Opetushallitus
Opetusneuvos Heidi Peltonen, Opetushallitus

Ihminen ja teknologia (pdf)
Opetusneuvos Jari Koivisto, Opetushallitus
Opetusneuvos Marja Montonen, Opetushallitus

Tuntijakotyöryhmän kokous 3.3.2010

Maahanmuuttajataustaisten oppilaiden opetus (pdf)
Opetusneuvos Leena Nissilä, Opetushallitus

Maahanmuuttajataustaisten oppilaiden opetus (pdf)
Opetusneuvos Leena Nissilä, Opetushallitus

Maahanmuuttajataustainen oppilas ja tuntijako (pdf)_ 
Rehtori Panu Pitkänen, Tesoman koulu, Tampere

Aikuisten perusopetus (pdf)
Opetusneuvos Liisa Jääskeläinen, Opetushallitus

Aikuisten perusopetus (pdf)
Opetusneuvos Liisa Jääskeläinen, Opetushallitus

Iltakoulujen Liiton IKLO ry:n tuntijakoesitys aikuisten perusopetuksesta (pdf)
Rehtori Erja Vihervaara, Turun aikuislukio

Iltakoulujen Liiton IKLO ry:n tuntijakoesitys aikuisten perusopetuksesta (pdf)
Rehtori Erja Vihervaara, Turun aikuislukio

Tuntijakotyöryhmän kokous 19.3.2010

Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttö ja tietotekniikan opetus (pdf)
Opetusneuvos Kaisa Vähähyyppä, Opetushallitus