TOKI

TOKI-hanke perustettiin keväällä 2007 toisen kotimaisen kielen opetuksen kiinnostuksen lisäämiseksi.

Hankkeen tavoitteena on toisen kotimaisen kielen opiskelun kiinnostuksen ja laadun parantaminen muun muassa opiskeluympäristöä rikastamalla ja hankkimalla kouluille, opettajille ja opiskelijoille ruotsinkieliset yhteistyökumppanit Suomesta tai Ruotsista niin, että opiskelijoiden aito kosketus kieleen ja mahdollisuudet käyttää sitä jo kouluaikana lisääntyvät.

Hanke toimii yhteistyössä Hanasaaren kulttuurikeskuksen Svenska nu -nimisen hankkeen, CIMO:n ja Pohjola-Nordenin sekä OPH:n arviointiyksikön ja Kansalliskielet-hankkeen kanssa.

Hankkeeseen osallistuvat saavat erillistä valtionavustusta ja voivat hyödyntää Opetushallituksen kansainvälistä toimintaa, oppimisympäristön kehittämiseksi ja täydennyskoulutukseen tarkoitettuja hakukierroksia.

Lisätietoja: kouluneuvos Ole Ehrstedt puh. 040 348 7029

Ammatillinen TOKI-hanke toteutettiin vuosina 2008-2011 ja siihen osallistui seitsemän eri koulutuksen järjestäjää eri puolilta Suomea. Ammatillisessa koulutuksessa hankkeen tavoitteena oli:

  • Löytää keinoja toisen kotimaisen kielen opetuksen kiinnostuksen ja oppimistulosten parantamiseksi lisäämällä yhteydenpitoa ruotsinkielisiin yrityksiin ja oppilaitoksiin, kaksikielisiin työpaikkoihin ja ympäristöihin.
  • Lisätä ruotsin kielen opiskelua tarjoamalla valinnaisia opintoja.
  • Integroida ruotsin kielen opetusta ammatinopetukseen.
  • Monipuolistaa opetusta ja kehittää menetelmiä ja sisältöjä, jotka tekevät ruotsin kielen opiskelun motivoivaksi ja mielenkiintoiseksi.

Hankkeeseen mukaan valitut koulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset organisoituivat vielä tutkintokohtaisiksi ja teemaverkoiksi. Hanke toimi yhteistyössä Hanasaaren Svenska nu -hankkeen kanssa ja hyödynsi myös Pohjola-Nordenin, Cimon ja Opetushallituksen kansainvälistä yhteistyötä ja opettaja- ja opiskelijavaihtoa.

TOKI-raportti

Lisätietoja: opetusneuvos Pirjo Väyrynen puh. 029 533 1227

Pohjola-Norden

 
Hankeen tiedot
Alkoi 2007
Päättyy 2010
Kouluaste

Perusopetus
Lukiokoulutus
Ammatillinen peruskoulutus

Aihepiiri

toinen kotimainen kieli