Ohjausryhmä

TOKI-hanketta johtaa opetusneuvos Erik Geber apunaan virkamiestyöryhmä, johon kuuluu muut Opetushallituksen kielten opetuksen ja oppimisympäristönjen kehittämisestä ja vastaavat virkamiehet.

 Ohjausryhmä

  • Opetusneuvos Erik Geber, puh 09 7747 7179 (Finska som andra inhemskt språk)
  • Opetusneuvos Kalevi Pohjala (Toisen kotimaisen kielen (ruotsi) opetus)
  • Opetusneuvos Anneli Tella (Lukion kieltenopiskelu)
  • Opetusneuvos Anna-Kaisa Mustaparta (Kielikylpy, kielten opetus)
  • Opetusneuvos Pirjo Väyrynen (Koulutuksen  tutkimus)
  • Asiantuntijayksikön päällikkö/ opetusneuvos Kaisa Vähähyyppä (Oppimisympäristöjen ja täydennyskoulutuksen kehittäminen)

Vakituiset asiantuntijat

  • Kouluneuvos Ole Ehrstedt (Kansalliskieli-hanke)
  • Projektikoordinaattori Tiinaliisa Granholm (Svenska nu -hanke) (etunimi.sukunimi (at) hanaholmen.fi)

Opetushallituksen sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)oph.fi