Tavoitteet ja toimintamuodot

TOKI-hankkeen tavoitteet

Yleistavoite:

 • Toisen kotimaisen kielen kiinnostuksen lisääminen kaikissa koulumuodoissa ja kaikilla kouluasteilla

Osatavoitteita:

 • Kielikylpyjen toimivuus paranee ja ”kielisuihkut” lisääntyvät
 • Ruotsia A2-kielenä opiskelevien määrä lisääntyy
 • Ruotsin kielen kiinnostus ja teho luokilla 7–9 paranee
 • Ruotsin kielen syyventävien kurssien valinta lisääntyy lukiossa ja ammattikoulutuksessa
 • Kiinnostus Ruotsin kulttuuria, kirjallisuutta ja Pohjoismaita kohtaan lisääntyy
  Syntyy yhteistyötä lukioiden ja ammattioppilaitosten kanssa esim. suullisen kielitaidon parantamiseksi   
 • Yhteistyö sekä Suomen että Ruotsin ruotsinkielisten koulujen kanssa kasvaa

Rinnakkaishankkeita:

 • Kansalliskielten opetuksen selvityshanke
 • Svenska nu -hanke (Hansasaari)

Hankkeen toimintamuodot

 • Opetushallituksen työryhmä (Geber, Mustaparta, Pohjala, Väyrynen, Sartoneva, Vähähyyppä + vak. lähiprojekteista asiantuntijat Ehrstedt, T-L Granholm) + mahd. viiteryhmä
 • Tilanteen kartoitus (ruotsin opetuksen tilakatsaus), esim.:
 • - ruotsin asema kieliohjelmassa (A1 ja A2-kielen tarjonta ja valinta)
  - syventävien opintojen (kurssien) tarjonta ja valinta
  - arviointitulosten ja yo-tulosten analysointi ja johtopäätökset (yhteistyö: arviointi-yksikkö  ja yot-lautakunta)
  - oppimateriaalitilanne (sopivuus ja ammatillisuus)
  - asenne- ja motivaatiotilanne (mittaus syksyllä -07; edelliset mittaukset perusopetuksessa ja lukiossa; KIMMOKE-projekti; AMKI-projekti)
  - tekniset ja ympäristölliset edellytykset opetuksen parantamiseksi (opiskelojoiden sähköpostiyhteydet, kontaktit ruotsin kieleen, suomenruotsalaisiin ja Ruotsiin, ruotsinkieliseen mediaan ja työelämään)
 • Yhteistyöverkosto (TOKI-verkosto)  Lyhyt esittely (20+5 kuntaa)
 • Sopimukset ja avustukset (”starttiraha”)  Pari esimerkkiä
 • Muu tuki, esim. neuvonta ja koulutus (valtakunn. ja alueelliset tilaisuudet), apua yhteistyöparterien löytymisessä
 • Oma sivusto OPH:n verkkosivuilla
 • mahdollisen sähköisen materiaalin valmistus (ostetaan, esim. finskasta: Homma hanskassa)
 • Seuranta ja arvioionti

  Kouluverkostojen toiminta