Information om sidan oph.fi

Utbildningsstyrelsens webbplats finns på finska, svenska och engelska. De finska och svenska sidorna är mer omfattande än de engelska.

Webbplatsens funktioner

Med hjälp av språkvalslänkarna uppe på sidan (Suomeksi, In English) kommer man åt de olika språkversionerna av webbplatsen. Ifall det inte finns en språkversion för en enskild sida, för språklänken till framsidan. I sidans övre kant finns också en länk till webbplatsens textversion samt en funktion för att förstora eller förminska texten.

Sökfunktion

Med sökfunktionen som finns i övre kanten till höger hittar man innehållssidor och nyheter från webbtjänsten Oph.fi. Med den avancerade sökningen kan man också söka bilagor eller träffar inom edu.fi-tjänsten, samt söka enligt publiceringstid och språk.

Respons

Respons som ges via responsformuläret går till Utbildningsstyrelsens kommunikation. Ärenden som kräver formella åtgärder kan inte föras vidare via responsformuläret, utan formell post ska skickas till Utbildningsstyrelsens registratur

Sidkarta

I nedre kanten av sidan finns en länk till sidkartan, där man kan se hela sidstrukturen. Genom att klicka på en sidas namn kommer man direkt till den ifrågavarande sidan.

RSS-tjänst

Utbildningsstyrelsens nyheter kan följas genom RSS-tjänst. Bekanta dig med RSS-tjänstens olika alternativ på sidan RSS-flöden.

Utbildningsstyrelsens nyhetsbrev

Utbildningsstyrelsens nyhetsbrev erbjuder aktuell information om utbildning och internationalisering. Du kan ansluta dig till postningslistorna på sidan Beställ utbildningsstyrelsens nyhetsbrev.

Juridiskt förbehåll

Vår målsättning är att hålla sidan uppdaterad. Utbildningsstyrelsen svarar ändå inte för indirekta eller direkta kostnader eller skador som uppkommer på grund av eventuella fel i innehållet. Utbildningsstyrelsen är inte heller ansvarig för sådana olägenheter som beror på tekniska störningar. Utbildningsstyrelsen är inte ansvarig för de material som någon annan producerat som det finns länk till på webbplatsen.

Behandling av personuppgifter

Utbildningsstyrelsen följer dataskyddslagstiftningen och behandlar personuppgifter enligt god informationshanteringssed. I regel samlas personuppgifter av användaren själv i samband med registrering, beställning, respons eller anmälan till utbildning. Läs mer om vår integritetspolicy.

Registerbeskrivning

Information om användningen av webbtjänsten samlas bland annat gällande besökarstatistik, de populäraste sidorna samt ingångs- och utgångssidor. Informationen används för att utveckla webbtjänsten.

Upphovsrätt och länkar till webbtjänsten

Utbildningsstyrelsen har rättigheter till allt material som finns på webbplatsen i fall inget annat nämns. Det är fritt fram att länka till webbsidorna, men källan bör alltid nämnas. Om användning av annat material ska man alltid komma överens med Utbildningsstyrelsens sakkunniga inom webbkommunikation.

Upprätthållande av webbtjänsten

Utbildningsstyrelsens sakkunniga inom webbkommunikation i kommunikationsenheten upprätthåller och ansvarar för webbtjänsten.