Ehkäisevää päihdetyötä tukevien ohjelmien käyttö koulussa

Nuorten päihteiden käytön lisääntyessä paineet koulujen päihdekasvatusta kohtaan ovat kasvaneet. Koulun kanssa yhteistyötä tekevät ovat olleet mukana kehittämässä päihdekasvatuksen uusia muotoja, joissa koululla on tärkeä osa toteuttajana tai osallistujana. Opetushallitus, Stakes ja Terveyden edistämisen keskus ovat omilla sektoreillaan olleet mukana tässä kehittämistyössä. Sen kuluessa syntyi tarve yhteistyössä selvittää tarkemmin niitä olosuhteita ja ehtoja, jotka vaikuttavat koulussa toteutettavaan päihdekasvatukseen silloin, kun sitä tehdään yhteistyössä koulun sidosryhmien kanssa. Erityisen tarkastelun kohteeksi valittiin koulun ulkopuolisten yhteistyökumppaneiden tuottamien päihdeohjelmien soveltuvuus koulun käyttöön.

Tekijät:
Kaarina Huoponen, Heidi Peltonen, Saini Mustalampi, Pirjo Koskinen-Ollonqvist

Vuosi:
1998

ISBN:
952-13-0367-0

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi

Julkaisu:
Ehkäisevää päihdetyötä tukevien ohjelmien käyttö koulussa (pdf)