KIMMOKE-Indikaattorit - Tilastoja kieltenopiskelusta peruskouluissa ja lukioissa, Raportti 1

Kieltenopetuksen monipuolistamis- ja kehittämishanke KIMMOKE on yksi Opetushallituksen kärkihankkeista. Siinä on mukana 39 kuntaa ja niissä yhteensä 275 oppilaitosta kaikista oppilaitosmuodoista ja kaikilta koulutusasteilta. Pilottiorganisaation ympärille luodaan toimiva verkko kehittämisinnovaatioiden levittämiseksi. Jotta hankkeelle asetettujen tavoitteiden saavuttamista voidaan seurata koko ajan, tavoitteet tulee määritellä tarkasti ja siten, että tavoitteeseen voidaan luoda indikaattori. KIMMOKE-projektissa on indikaattoreiden avulla mahdollista seurata lähinnä määrällisten tavoitteiden toteutumista.

Tekijät:
Opetushallituksen työryhmä

Vuosi:
1998

ISBN:
952–13–0400–6

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi

Julkaisu: 
KIMMOKE-Indikaattorit - Tilastoja kieltenopiskelusta peruskouluissa ja lukioissa, Raportti 1 (pdf)