KIMMOKE seuranta- ja arviointitutkimuksen väliraportti 1998

Kieltenopetuksen monipuolistamis- ja kehittämishanke 1996–2000

Tutkimus liittyy Opetushallituksen valtakunnalliseen kieltenopetuksen kehittämishankkeeseen (KIMMOKE) 1996–2000. Hankkeen tavoitteena on monipuolistaa ja laajentaa kielivalintoja, nostaa opetuksen laatua, kehittää kielten opetussuunnitelmia ja arviointia, luoda uudenlaista yhteistyötä sekä edistää avoimien oppimisympäristöjen syntymistä. KIMMOKE-hankkeen seuranta ja arviointi alkoi Jyväskylän yliopistossa Soveltavan kielentutkimuksen keskuksessa keväällä 1997. Hanke jatkuu vuoteen 2000 saakka. Seuranta- ja arviointitutkimuksen tehtävänä on selvittää, mitä hankkeeseen valittujen KIMMOKE-pilottikuntien ja -oppilaitosten kieltenopetuksessa tapahtuu KIMMOKEhankkeen aikana ja millaisia ovat ne prosessit ja käytänteet, joiden avulla asetettuihin tavoitteisiin pyritään.

Tekijät:
Tarja Nyman

Vuosi:
1998

ISBN:
952–13–0408–1

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi

Julkaisu:
KIMMOKE seuranta- ja arviointitutkimuksen väliraportti 1998 (pdf)