Ammatillinen koulutus 2010 - Työvoiman tarve vuonna 2010 ja ammatillisen koulutuksen mitoitus

Ammatillisen koulutuksen määrällisten koulutustarpeiden ennakointiprojekti on Euroopan sosiaalirahaston Tavoite 4 -ohjelman mukainen hanke, joka toteutettiin Opetushallituksessa opetusministeriön myöntämän rahoituksen turvin. Projektissa luotiin määrällisten koulutustarpeiden ennakointimenetelmä, jonka keskeinen osa on aineistot käsittelevä laskentamalli. Laskentamallin avulla koko työvoimaa koskevista muutos- ja poistumaennusteista johdettiin ammatillisen koulutuksen tarve-ennusteet vuosille 2001–2005. Mitoitussuositukset esitetään tässä raportissa eri opintoaloille ja -asteille tutkintoon johtavassa ammatillisessa peruskoulutuksessa ja korkean asteen (ammattikorkeakoulut ja yliopistot) koulutuksessa. Koulutustarvetietoja voidaan laskentamallin avulla jatkuvasti päivittää sekä tuottaa vaihtoehtoisia ennusteita työvoimaa koskevien erilaisten tulevaisuuskuvien pohjalta.

Tekijät:
Veikko Autio, Ilpo Hanhijoki, Jukka Katajisto, Matti Kimari, Leena Koski, Jukka Lehtinen, Seppo Montén, Ulla Taipale, Anneli Vasara

Vuosi:
1999

ISBN:
952-13-0567-3

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi

Julkaisu: 
Ammatillinen koulutus 2010 (pdf)