Ammatillisten oppilaitosten opettajat vuoden 2000 kynnyksellä

Opettajat ovat keskeinen voimavara pyrittäessä pitämään yllä korkeatasoista koulutusta. Jatkuvasti muuntuva työelämä edellyttää osaajilta, siis myös opettajilta, uusia ja uusiutuvia taitoja. Tämä raportti on selvitys ammatillisen toisen asteen opetushenkilöstöstä. Se on osa Opetushallituksessa opetusministeriön ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tuella toteutettavaa kaksivuotista opettajien perus- ja täydennyskoulutustarpeita ennakoivaa hanketta (OPEPROta). Hankkeen avulla pyritään nykytilanteen selvitystyön pohjalta luomaan pysyvä ennakointijärjestelmä sekä yleissivistävän että ammatillisen toisen asteen koulutuksen opettajakunnan laadullisia ja määrällisiä kehittämistarpeita varten.

Tekijät:
Orvokki Joki-Pesola & Ilkka Vertanen

Vuosi:
1999

ISBN:
952-13-0596-7

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi

Julkaisu: 
Ammatillisten oppilaitosten opettajat vuoden 2000 kynnyksellä (pdf)