KIMMOKE-INDIKAATTORIT - Tilastoja kieltenopetuksesta perusopetuksessa ja lukioissa, Raportti 2

KIMMOKE-hanke on vuonna 1996 käynnistetty kieltenopetuksen monipuolistamis- ja kehittämishanke, jolle on määritelty sekä määrällisiä että laadullisia tavoitteita. Vuonna 1998 julkaistiin ensimmäinen KIMMOKE-indikaattorit, Tilastoja kieltenopiskelusta peruskouluissa ja lukioissa. Ensimmäisessä raportissa tarkasteltiin kielivalintoja peruskoulussa ja lukiossa valtakunnallisesti lukuvuosina 1994/95–1997/98 ja KIMMOKE-oppilaitoksissa lukuvuonna 1997/98. Lisäksi tarkasteltiin kansainvälistymisen edistämistä ja opettajien täydennyskoulutusta sekä ylioppilastutkinnon tuloksia. Nyt käsillä olevaa raporttia on täydennetty lukuvuoden 1998/99 tilastoilla. Lukioiden osalta Tilastokeskuksen tiedonkeruutapa tosin on muuttunut, joten vertailuja edellisvuosiin ei voi suoraan tehdä.

Tekijät:
Opetushallituksen työryhmä

Vuosi:
1999

ISBN:
952–13–0701–3

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi

Julkaisu:
KIMMOKE-INDIKAATTORIT - Tilastoja kieltenopetuksesta perusopetuksessa ja lukioissa, Raportti 2 (pdf)