KIMMOKE vuosi 1999 - Kieltenopetuksen monipuolistamis- ja kehittämishanke1996–2000

KIMMOKE-projektissa on edetty kolmanteen toimintavuoteen. Hankkeen seuranta- ja arviointitutkimuksen väliraportista 1998 (Tarja Nyman, Jyväskylän yliopisto, Soveltavan kielentutkimuksen keskus) nähdään, että hankkeen on kokenut tärkeäksi yli puolet vastanneista opettajista, kolmannes uskoo hankkeella olevan vaikutusta oman koulun toimintaan ja asiantuntevaa apua opetuksen kehittämiseksi arvioi saaneensa runsas puolet. Tätä voi pitää varsin hyvänä saavutuksena, koska hankkeeseen hakeuduttiin kunnittain, ei opettajakohtaisesti. Eniten hankkeesta kokevat hyötyneensä lukion opettajat. Lukion opettajat ovat myös arvioineet myönteisimmin hankkeen resurssointia. Ala-asteen kielten opettajat ovat mielestään saaneet hankkeesta vähemmän apua työlleen kuin lukion ja yläasteen opettajat. He ovat myös tyytymättömimpiä etenkin koulutuksen resurssointiin. Toisaalta juuri ala-asteen opettajien mielestä koulutason yhteistyö on KIMMOKKEEN ansiosta edennyt eniten.

Tekijät:
Opetushallituksen työryhmä

Vuosi:
1999

ISBN:
952–13–0375 –1

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi

Julkaisu:
KIMMOKE vuosi 1999 - Kieltenopetuksen monipuolistamis- ja kehittämishanke1996–2000 (pdf)