K O M E E T T A - Tiivistelmä kone- ja metalli- sekä sähköalan koulutuksen kokonaisarvioinnista

Tämä raportti on tiivistelmä kone- ja metallialan ja sähköalan koulutuksen arviointiraportista. Tässä kuvataan arviointiaineiston koontia ja käsittelymenetelmiä sekä tuloksia ja niiden pohjalta tehtyjä johtopäätöksiä. Arviointi ajoittuu vuosille 1997-1998, jolloin 1990-luvun alun taloudellisen laman vaikutukset olivat vielä olemassa, mutta teollisuudessa oli voimakas kasvun vaihe. Vuoden 1999 alusta voimaan tulleen koululainsäädännön painotuksia ei ole otettu huomioon tämän arvioinnin lähtökohdissa. Keskeisimpänä arvioinnin kohteena on pidetty koulutuksen ja työelämän tarpeiden vastaavuutta.

Tekijät:
Anu Räisänen, Olli Räsänen, Heidi Backman, Leena Koski, Jukka Lehtinen, Jarkko Luoma, Ari Orelma, Pirjo Putila, Ritva Turpeinen, Seppo Valio

Vuosi:
1999

ISBN:
952-13-0509-6

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi

Julkaisu:
K O M E E T T A - Tiivistelmä kone- ja metalli- sekä sähköalan koulutuksen kokonaisarvioinnista (pdf)