Laatua koulutuksen laatupolitiikkaan

Tässä muistiossa käsitellään koulutuksen laatupolitiikan kannalta keskeisiä kysymyksiä. Taustamuistiossa kirjoittajat haluavat sekä tutkimuksen että hallinnon erilaisissa tehtävissä toimineina nostaa esille niitä kysymyksiä, joihin mielestämme koulutuksen laadun kehittämiseksi tulisi lähivuosina kiinnittää huomiota ja niitä keinoja, joilla laatua voidaan eurooppalaisella yhteistyöllä edistää. Yleissivistävää perusopetusta, lukiokoulutusta, ammatillista koulutusta ja aikuiskoulutusta sekä korkeakoulutusta koskevia kysymyksiä tarkastellaan rinnakkain.

Tekijät:
Kauko Hämäläinen, Ritva Jakku-Sihvonen

Vuosi:
1999

ISBN:
-

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi

Julkaisu:
Laatua koulutuksen laatupolitiikkaan (pdf)